Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) трябва да оттегли от съдилищата в страната исковете за отнемане на незаконно придобито имущество по 19 дела по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 21 790 660 лв. Това сочи първоначалният анализ на органите на Комисията.

Задължението произтича от публикуваното на 7 декември 2018 г. Тълкувателно решение на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд по тълкувателно дело 4/2016 г. Според мнението на върховните магистрати, Комисията няма право да води дела за отнемане на имущества срещу лица, които са оправдани или чието наказателно производство е прекратено.

Анализът показва, че това са:

На основание на публикуваното на 7 декември 2018г., петък, Тълкувателно решение на Общото събрание на гражданската колегия на ВКС, на 10 декември 2018г., понеделник, Софийският градски съд е прекратил делото по иска на КПКОНПИ срещу Христо Бисеров на стойност близо 1 998 046 лв. Мотивът на съда е, че бившият зам.-председател на Народното събрание е бил оправдан по наказателното дело, послужило за започване на процедурата по гражданска конфискация, за което по-рано информирахме читателите на Dir.bg.

 • две дела по уведомления за измама (чл. 109 и чл. 211 от НК) на обща стойност 1 113 711 лв.
 • две дела по уведомления за документна измама в особено големи размери (чл. 212 ал. 5 от НК) на обща стойност 898 858 лв.
 • едно дело по уведомление за изнудване (чл. 213а) на стойност 56 548 лв.
 • едно дело по уведомление за безстопанственост (чл.219 и чл. 220 от НК) на стойност 1 998 438 лв.
 • две дела по уведомления за незаконен дърводобив (чл. 235 от НК) на обща стойност 770 242 лв.
 • едно дело по уведомление за използване на техническо средство с цел придобиване на информация от платежни инструменти (чл.249 ал.3 от НК) на стойност 375 804 лв.
 • две дела по уведомления за пренасяне през граница на недекларирани ценности и суми (чл.251 от НК) на обща стойност 8 543 703 лв.
 • две дела по уведомления за данъчни престъпления (чл. 255 от НК) на обща стойност 821 770 лв.
 • две дела по уведомления за престъпления по служба (чл. 282 ал. 2 и чл. 283 от НК) на обща стойност 2 665 603 лв.
 • едно дело по уведомление за подкуп, осъществен от служебно лице (чл. 302 от НК) на стойност 626 350лв.
 • две дела по уведомления за организирани престъпни групи за производство на наркотици в големи размери и за акцизни стоки без бандерол (чл.321, ал.3, чл.354а, ал.2 от НК и чл.321, ал.3, чл.234, ал.2 от НК) на обща стойност 1 921 587 лв.

Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Пламен Георгиев заяви във връзка с тълкувателното решение на ВКС заяви пред "Фокус": "За съжаление, ефектът ще е доста по-голям. Направихме анализ, според който дела за над 21 млн. лв. ще бъдат прекратени, поради това, че са прекратени наказателните такива или са оправдани лицата в наказателното производство. Искам да подчертая, че за всички тези повече от 21 млн. лв. не сме установили законни източници. Тоест, това са незаконни пари и искаме отнемането им", коментира Георгиев и уточни, че именно това е бил смисълът и философията на закона, когато не успее по една или друга причина наказателното производство. "В много случаи то има доста трудни процедури за събиране на доказателствата и ако не успее да се докаже виновността на едно лице - да му се отнеме незаконно придобитото имущество, за което няма никакви доказателства от къде има тези средства", обясни Георгиев.

Той посочи, че с тълкувателното решение на съда, отново се е върнало старото положение, при което наказателното производство е водещо и при прекратяване на наказателното дело, КПКОНПИ трябва да прекрати своето производство. "Първото дело беше на Христо Бисеров, предстоят още 19 дела за повече от 21 млн. лв. да бъдат прекратени", допълни той.

По-късно стана ясно, че от ГЕРБ внесоха предложение за законови промени, според които незаконно придобито имущество да може да бъде конфискувано и при прекратено наказателно дело. Предлага се също сроковете за конфискация, предвидени в закона, да отпаднат.

В приетия антикорупционен закон е регламентиран едногодишен срок за извършване на проверка за незаконно придобито имущество, след като е установено значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. В закона е предвидено удължаване на срока с още шест месеца.

Законодателната инициатива на председателя на Правната комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов идва дни след като Върховният касационен съд в тълкувателно решение обяви, че прекратяването на наказателното дело е абсолютна пречка за внасяне на иск за гражданска конфискация.

С внесените поправки се цели заобикаляне на решението на съда, което има силата на закон и се предлага антикорупционната комисия да не е обвързана с никакви срокове. Това ще важи както за новия закон, така и за висящи производства по предходния закон.

Данаил Кирилов посочва в мотивите, че така ще може в пълна степен да се защити държавния интерес и ще обезпечи доказаната ефективност на гражданската конфискация.

Внесената от ГЕРБ поправка в антикорупционния закон е трета по ред само в рамките на тази година.