Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е установила конфликт на интереси при кмета на Стражица Румен Павлов. 

Производството по отношение на него е било образувано по сигнал, подаден от орган на съдебната власт, информацията от който е потвърдена изцяло. Установено е, че братът на кмета е регистриран като едноличен търговец, а неговата дъщеря е управител и едноличен собственик на дружество с ограничена отговорност. През 2008 г. Павлов закупил чрез търг с явно наддаване общински недвижим имот в града, недовършено строителство, който понастоящем функционира като хотел "Ралица", заедно с ресторант, бар-дискотека и други търговски обекти към него, се казва в съобщението на Антикорупционната комисия.

Хотелът първоначално е бил преотстъпен от Павлов за безвъзмездно ползване на фирмата на брат му, а от 1 февруари 2019 г. е сключен договор, с който се предоставя за временно и възмездно ползване на дружеството, собственост на дъщерята на кмета. Установено е, че от бюджета на общината, в полза на двамата търговци са заплащани суми за доставка на гориво и за обеди, вечери, коктейли и нощувки.

Румен Павлов, като кмет и разпоредител с общинския бюджет, е подписал платежни документи (фактури, разходни касови ордери, платежни нареждания), с които по сметките на едноличния търговец на брат му и на дружеството на дъщеря му, за ползване на хотела по различни поводи, са преведени общински пари в общ размер на 53 350 лв. По този начин кметът на Община Стражица е действал в конфликт на интереси, осигурявайки материални облаги на свързани с него лица (брат и дъщеря), допълват от КПКОНПИ.

Заради това с решението на Павлов са наложени глоби в общ размер на 15 000 лв. Постановено е и отнемане от него в полза на държавата на материалната облага - сумата от 53 350 лв.

Предмет на проверка ще са твърдения, че купувачът на този имот впоследствие го е продал на съпругата на кмета. Той е встъпил в тази длъжност на 05.11.2015 г., като на местните избори през октомври 2019 г. е преизбран отново, за мандат 2019 - 2023 г., уточниха от комисията.

На заседанието тя е образувала и производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на бивш ректор на УНСС, по сигнал с твърдения от одитен доклад на вътрешния одит в МОН, че изборът му за директор на Института за икономика и политика към университета е извършен в конфликт на интереси от страна на ректора, който, като единствен с право да номинира кандидат, е предложил себе си. Не се съобщава името му.