В анкета за читателите си Dir.bg ги попита за мнението им по системата "бонус - малус", обсъждана през миналата седмица на два пъти. По това, какво се предвижда от Комисията за финансов надзор като вариант, изтекоха достатъчно информации, за да може всеки да си състави мнение. Всеки е засегнат, защото при 3 милиона автомобила едва ли има семейство, което да не е съпричастно към толкова болезнени теми, като промяна на правилата и плащането на задължителната полица Гражданска отговорност.

Веднага трябва да се отбележи, че мнението на участвалите в анкетата 2225 души към 11 декември 2018 година е повече от категорично. Над 92% са дали отрицателен отговор на въпроса "От КФН твърдят, че при "бонус-малус" 80% от водачите ще плащат по-ниска ГО. Според Вас, това ще се реализира ли на практика?".

Малко над 6% са за въвеждане на системата в представения й вид и смятат, че водачите ще имат полза от нея, главно изразяваща се в намаляване на вноските по Гражданска отговорност. Малко над 1% пък не могат да преценят каква ще е ползата от "бонус - малус" или не възнамеряват да сключват такава застраховка.

Нашите читатели потвърждават мненията, изказани на двете обществени обсъждания. Прави впечатление, че от регулатора предлагат поскъпване или малуси за всички нарушения на водачите на пътя, като "благородно" изключват някои малки прегрешения. На фона на европейската практика, това звучи абсурдно. Дори представители на застрахователите реагираха и заявиха, че трябва да се дават малуси само за ПТП с настъпили вреди и изплатени застрахователни суми, а не за всички нарушения.

Резултатите от анкетата ни отричат налагането на такива задължения към огромно число българи, които имат и карат коли. Българският застрахователен пазар наистина има нужда от нещо подобно, но далеч по-обмислено - бонуси и малуси съответно за примерните и недобросъвестни водачи. Но не и по начин, удрящ интересите на шофьорите и защитаващ само интересите на компаниите от бранша.

Сега остава да видим дали регулаторът ще се съобрази с ясно изразеното обществено мнение по системата и ще направи необходимите промени. Защото насила натрапената бонус-малус система ще удари както приходите на застрахователите, така и правата на шофьорите, които искат да са стриктни към закона, но не могат да приемат и неговото тълкуване в интерес само на едната страна.

Ето и резултатите от анкетата към 10 декември:

От КФН твърдят, че при "бонус-малус" 80% от водачите ще плащат по-ниска ГО. Според Вас, това ще се реализира ли на практика?

3.74% - 1. Да, системата дава предимство на водачите, които не нарушават правилата за движение, а те са мнозинство

2.69% - 2. Да, но процентът на полиците с отстъпка по тази система едва ли ще обхване такъв голям процент от всички водачи, защото почти всеки нарушава правилата

67.63% - 3. Не, системата ще предизвика поскъпване на Гражданска отговорност и това е целта на въвеждането й

25.52% - 4. Не, защото ще се увеличат най-вече водачите с малуси и те ще плащат повече, но тези без нарушения едва ли реално ще получат отстъпка, това не е в интерес на застрахователите

0.43% - 5. Не мога да преценя

0.19% - 6. Не ме интересува, не плащам такава застраховка