Министерството на здравеопазването не одобрява идеята за въвеждане на задължителен PCR тест при хоспитализация в лечебно заведение.

Това e становището на ведомството по повод изпратена позиция на Българската болнична асоциация, Националното сдружение на частните болници и Сдружението на общинските болници в България.

За изследване за COVID-19 се прилагат насоките на Световната здравна организация-симптоми на остра респираторна инфекция (внезапна поява на най-малко една проява: кашлица, повишена телесна температура или затруднено дишане), близък контакт с вероятен или потвърден случай на COVID-19 или анамнеза за пътуване в държави с регистрирано вътрешно разпространение на COVID-19, са мотивите на здравно министерство.

От ведомството она Кирил Ананиев са категорични, че назначаването на PCR тест за COVID-19 се осъществява по преценка на лекуващ лекар или на съответната регионална здравна инспекция.

От медицинска гледна точка няма необходимост всеки постъпващ в болница пациент да бъде тестван с PCR тест за COVID-19, ако няма медицински показания за това. Въвеждането на подобно изискване значително би затруднило навременния достъп на гражданите до медицински услуги и здравни грижи, допълниха още от пресслужбата.

В анекса към Националния рамков договор фигурира "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19". Тази дейност могат да изпълняват лечебните заведения и лаборатории, които имат договор с НЗОК и са описани в заповедта на здравния министър, с която се определят лечебните заведения за лабораторно потвърждение на COVID-19 по PCR метода.

Приемът за диагностика и лечение се осъществява въз основа на здравословното състояние и свързаните с него индикации за болнично лечение и не трябва да бъде възпрепятстван от въвеждане на други предварителни условия, добавиха от пресслужбата.