Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO) одобри кандидатурата на Александровска болница за акредитиран център за лечение на затлъстяването, съобщиха от лечебното заведение. Това ще бъде първият в България функционален експертен център за обучение, развитие и подобряване на диагностиката, лечението и обгрижването на пациенти с наднормено тегло и затлъстяване.

Кандидатурата на Александровска болницата е одобрена, поради високата честота на болестно затлъстяване сред българите и високото професионално ниво на специалистите в УМБАЛ "Александровска", са мотивите на европейската организация.

EASO е федерация на професионални асоциации и обединява акредитирани центрове от 34 страни.  По схемата EASO COM центровете  за лечение на затлъстяването са акредитирани срещу набор от внимателно разработени критерии и в съответствие с приетите европейски стандарти и академични насоки, като кандидатурите се оценяват от работната група за управление на затлъстяването на EASO (OMTF).

По данни на Асоциацията приблизително 1.5 милиона българи са със свръхнаднормено тегло и страната ни е на едно от водещите места в ЕС по честота на затлъстяването в детска възраст. Лечението на затлъстяването е комплексно, дългосрочно и няма универсален подход, валиден за всички.

Приблизително 1,5 милиона от българите са със свръх наднормено тегло и страната ни е на едно от водещите места по честотата на затлъстяването в детска възраст сред страните от ЕС, показват данните на Асоциацията. Въпреки тенденциите на затлъстяване на населението, до момента в България не съществуваше структура, която да се ангажира цялостно и дългосрочно с грижата за пациентите с болестно затлъстяване и чийто екип да избира оптималния терапевтичен подход за всеки индивидуален случай.

Лечението на затлъстяването е комплексно и дългосрочно, и няма универсален подход, валиден за всички. В тази връзка, през 2016 г. в УМБАЛ "Александровска" е сформиран екип от ендокринолог, кардиолог, пулмолог, диетолог, гастроентеролог, хирург и психолог, който е създал протоколи за поведение и лечение при пациенти със затлъстяване, включително и за пациентите, подлежащи на бариатрична хирургия.

Това включва промяна на хранителните навици, диетичен режим, физическа активност, поведенческа психотерапия, медикаменти и като крайна мярка - бариатрична хирургия. За период от две години в програмата са включени повече от 150 пациенти, подходящи за оперативно лечение. Направени са 50 операции - "безкръвно" (лапароскопски), с 0% смъртност, 51 кг средна загуба на тегло до първата година след интервенцията и ремисия на придружаващите заболявания като захарен диабет тип 2, хипертония, сънна апнея. Пациентите се проследяват и обгрижват компетентно, имат осигурен достъп до екипа през цялото време на лечението, преди и след интервенцията, и са със значително подобрено здраве, самочувствие и качество на живот.

Въз основа на постигнатите резултати за двугодишния период от време на изпитване на програмата УМБАЛ "Александровска" е призната от EASO за Референтен център за лечение на затлъстяването.