Определиха го като Голямата финансова криза. Някои дори я сравниха с великата депресия през 30-те години ан миналия век. 

Светът плати висока цена - само американската икономика регистрира загуби от почти 4 трилиона долара, а пазарът на труда там и досега не може да се възстанови до предкризисните си равнища.
 
Добрата  реакция на кризата лекува нейните симптоми. действията на Централните банки и правителствата успяха да предотвратят финансов колапс, който би ударил смъртоносно световната икономика. Не бе допусната банкова паника, наляха се пари в икономиките и така се ограничиха последствията.

За това обаче всички плащаме и сега немалка цена. На първо място, икономическия ръст в света се увеличава с малки стъпки, необходимите за реформиране на световната икономика мерки не бяха предприети. Това и в момента ни прави по-уязвими от нова криза, пише британското списание "Икономист".

Свободното движение на капитала днес може да направи много държави жертва на неочаквана промяна в настроенията по световните пазари. Решението е всички страни да увеличат своите запаси от чужда валута. но наличието на големи валутни резерви води до намаляване на лихвите и увеличаване на дълговете.

И понеже повечето от резервите са в долари, това силно увеличава зависимостта на световната икономика от щатската валута. Въпросът сега е кога в САЩ ще се появят нови финансови балони и колко ще продължи спокойствието на пазарите, което наблюдавахме в последните 12 месеца.

Напълно вероятно няма да имаме времето между Великата депресия и Голямата финансова криза. липсата на радикални икономически реформи ни прави уязвими, а това означава, че можем да влезем в следващата икономическа криза всеки момент оттук нататък.