Това сочи ежегодният отчет Insurance Growth за този сегмент, изготвен от компанията Clyde & Co. В Северна и Южна Америка активността на M&A сделките бележи ръст от 6,6% в сравнение с предходната година, съобщи "Инсмаркет".

Оказва се, през 2017-та регионът е бил единственият нарастващ в света, като почти половината от най-големите сделки са били сключени с купувачи от САЩ. В доклада се посочва също, че миналата година е била най-благоприятната и за Европа: през второто полугодие активността в региона бележи ръст от 22,6% в сравнение с първото полугодие на 2017-та.

От Clyde & Co определят три ключови фактора в сферата на сливанията и придобиванията за тази година: технологиите, данъчната реформа и териториалната експанзия. Финнасирането на Insurtech през 2017 г. е нараснало с 36% до $2,3 млрд., а количеството застрахователни инвестиции бележи ръст от 14%.

Новото налогово законодателство в САЩ включва данък премии за неамериканските презастрахователи, който реално отстранява икономическото предимство на застрахователите и презастрахователите от Бермудските острови, посочва още изданието.