Осем държавни институции са сезирани по случая с 2-годишното момиченце, което е било оставено без надзор на Витоша във време, в което за него е трябвало да се грижат служители на частна занималня. Детето е открито само на люлка в района на хижа Момина скала. 

От Държавната агенция за закрила на детето съобщиха, че са предприели действия за търсене на отговорните лица, като първо е проверена информацията, дали това е частна детска градина и е установено, че Детско студио „Пипи“ няма разрешително за извършване на подобна дейност в Министерство на образованието и науката.

От интернет страницата на студиото е видно, че услугите се предлагат на адрес, находящ се в столичния район „Оборище“ и са изпратени писма по компетентност за предприемане на необходимите действия до: кмета на Столична Община Йорданка Фандъкова; Столична регионална здравна инспекция; Агенция по безопасност на храните; Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище, на чиято територия се намира детския център; Национална агенция за приходите, с оглед извършване на проверка за редовна търговска дейност; уведомен е началникът на Пето РПУ за предприемане на действия по компетентност, за небрежно отношение и неглижиране на детето от страна на служителите в детския център; сезиран е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за предприемане на мерки и действия относно изпълнението и спазването на изискванията на трудовото законодателство за професионална компетентност при работа с деца.

В проведен телефонен разговор с управителката на Детско студио „Пипи“, по време на който тя е заявила, че това не е частна детска градина, а детски клуб, в който се полагат грижи за деца на близки и познати, за което се заплаща почасово по 5 лева. Отбелязано е, че през по-голямата част от ежедневието си децата биват извеждани в паркове, планини, музеи и др. На интернет страницата на детския център са публикувани месечни такси, както и цени за предоставяне на храна за децата.

В качеството си на орган, който лицензира услуги за деца, бихме искали да подчертаем, че частните занимални не се контролират от институциите като Държавна агенция за закрила на детето и да предупредим гражданите да бъдат изключително бдителни относно опита и отговорността, които им предлагат служителите в детските заведения, допълниха от ДАЗД.