Средно по 78 българи всеки ден остават без пенсия заради изчезнали документи, показва справка на "Монитор". Това са служители на закрити или фалирали фирми. Само за първото шестмесечие на тази година НОИ е отказал доказване на стаж на 14 060 души.

За месец броят им набъбва до 2343-ма. През 2012 г. тези, които са били без работа и без пенсия, са били по-малко. Тогава за цялата година броят им е бил малко над 20 хил., или средно по 55 души на ден са били в безизходица.

От НОИ обясняват, че отказват да издават удостоверения, ако фирмите не са предали ведомостите си при тях, ако имат правоприемник или в документацията на осигуреното лице има периоди, за които липсват данни. Така кандидат-пенсионерите трябва да издирват правоприемниците на дружествата за да докажат, че са работили там.

"Предприятията се приватизират и препродават, без да се полага грижа за съхранението на разплащателните ведомости", обяснява пенсионният консултант Милю Герганов. Затова и през последните години се наблюдавало увеличение на хората, които търсят помощ, за да излязат в заслужена почивка.

Осем от десет от клиентите му се обръщали към него именно за издирване на изгубен стаж. Според него дотук се стигало заради сивата икономика, която била резултат от незаконосъобразното мислене на "новоизлюпените бизнесмени" и формалната защита на трудещите се от страна на профсъюзите.

Друг проблем бил непознаването на нормативната уредба при прекратяване на трудовия договор. Практиката на Златка Пройчева показва, че при 70 на сто от клиентите й има неточности в попълването на трудовата книжка или липсва издадено удостоверение за осигурителен стаж (УПЗ).

Загубата на трудова книжка също била сред честите причини за "дупка" в трудовото досие, а понякога издирваният стаж бил в предприятие, в което са работили преди 20 г. За да не се стига до тази ситуация, Пройчева съветва служителите да следят за коректното попълване на трудовата им книжка. В нея освен документирането на началото и края на работата те трябва да внимават и дали продължителността на стажа е записана с цифри и думи, както и дали е подписана от счетоводител и работодател. Трябва да се гледа и дали има печат на работодателя.

"Ако човекът е на 4-часов работен ден например, задължително трябва да му се издаде удостоверение за осигурителен стаж. В случай че работи на два контракта, в трудовата книжка се попълва само работата по основния трудов договор, а по втория се издава УПЗ", казва пенсионният консултант.

Проблем се оказва и че в много случаи при прекратяване на договора лицата не предоставяли книжката си за да се попълни стажът. Чести били и случаите, в които работникът не съхранява необходимите документи. Тогава трябва да му се издаде копие. Сънародниците ни започвали да се тревожат за стажа си малко преди да излязат в заслужена почивка, а най-натоварен за пенсионните консултанти бил периодът в началото и в края на всяка година.

Според специалистите трябвало да се грижим за стажа си още от първите месеци на трудовия си живот.

"Ако все пак не успеем да докажем стаж, съществува и още една възможност - по съдебен път", обяснява Пройчева. Искът се предявява пред районния съд по постоянен адрес на ищеца и е срещу работодателя или териториалното поделение на НОИ. За да се установи стажът, пред съда трябва да се представи удостоверение, издадено от осигурителя, при който е придобит, или от лице, което съхранява книжа и ведомости за заплати. Хората рядко прибягвали до този вариант, защото той може да трае с години.