С новия Закон за хората с увреждания, от 1 януари 2019 година около 640 хиляди души ще получат финансово подпомагане, което до сега се изплащаше под формата на интеграционни добавки. Това каза пред журналисти социалният министър Бисер Петков.

В момента около 500 хиляди получават интеграционни добавки. Те ще продължат да получават финансова подкрепа в същите или по-големи размери. Още около 140 хиляди души, които досега не са получавали средства ще имат право на това.Новите получатели ще трябва да подадат заявления в дирекциите на Агенцията за социално подпомагане след 1 януари.

Новите помощи ще се изчисляват като процент от линията на бедност, която догодина ще е 348 лева.Най-малката месечна помощ - 24 лева - ще получават хората с от 50 до 71 процента на увреждането. Най-голямата - хората с 90 и повече процента, които имат нужда от чужда помощ и получават социалната пенсия за инвалидност - 198 лева.

Новата помощ засяга и около 340 хиляди пенсионери с увреждане над 50% и трудов стаж. Те получават 25% от размера на социалната инвалидна пенсия. Парите вече ще им се изплащат от Агенцията за социално подпомагане, а не от НОИ. Затова те ще получат първите си помощи на 15 февруари.

За първи път имаме политика, която е основана на линията на бедност като тази подкрепа финансова ще служи на хората с увреждания да компенсират затрудненията, по-високите разходи, които правят, свързани с преодоляване на бариерите на средата. За да се осигури финансова подкрепа в по-голям размер за повече хора в бюджета на министерството на труда и социалната политика се консолидира един ресурс, който общо възлиза на 437 милиона. Голяма част от този ресурс се насочва именно към тази месечна регулярна финансова подкрепа, каза Бисер Петков.