Прокуратурата съобщи, че продължава претърсването на сградата на "НОВЕ ИНТЕРНАЛ" ЕООД на ул. "Московска" №43, като в поредно помещение в офиса са иззети още 175 предмета, които притежават белезите на движими културни ценности.

Така общият им броят достигна 5934 предмета, при регистрирани от обвиняемия Васил Божков по реда на Закона за културното наследство 212 артефакта.

Действията по разследването, свързани с изземване на описаните вещи, се извършват при стриктно спазване на процесуалните правила, както и на утвърдените международни практики за опаковане, транспортиране и съхранение на артефакти, с оглед максимално запазване на автентичността им, се казва в съобщението на прокуратурата, която предоставя и видео от помещението в сградата.