Според 63 на сто от българите пандемията по-скоро разделя, отколкото обединява нацията пред общата заплаха, сочат данни от национално представително проучване на "Екзакта Рисърч груп", проведено в периода 6-13 юни. На квотен принцип "лице в лице" са интервюирани 1005 пълнолетни българи в 123 гнезда в 89 населени места на страната.

Хората се оказват разделени на здрави и болни, млади и стари, вярващи и невярващи в епидемията, спазващи и неспазващи социална дистанция и т.н. Най-често подобно делене прави впечатление на жителите на столицата - 73 на сто от тях са убедени, че пандемията по-скоро разделя, отколкото обединява нацията.

53 на сто от българите към средата на юни вярват, че най-лошото е вече зад нас. Четири пъти по-малък е делът на онези, според които най-лошото, свързано с епидемията, предстои - 13 на сто.

Тезата, че най-лошото е вече зад гърба ни се споделя главно от хора на възраст до 50 г., от високообразовани респонденти и от жители на населените места извън столицата. Значителен, обаче, се оказва делът на хората, които не могат да преценят какво следва занапред - 34 процента. Най-неясно изглежда бъдещото разпространение на коронавируса у нас според ниско образованите и бедните българи, но и според жителите на София.

69 на сто от българите определят като адекватни ограничителните мерки от март до май т.г., въведени във връзка с разпространението на Ковид-19 у нас, а 64 на сто преценяват като адекватни и мерките по разхлабване на извънредното положение от началото на май. По-изразително е одобрението от жителите на столицата и на областните градове - те са подкрепяни от по около 70 на сто от жителите и на двата типа населени места.

В същото време се оказва доста висок делът на българите, които заявяват, че повечето им познати не вярват на информациите за разпространение на коронавируса - 54 на сто. Най-често в подобна среда на недоверие към информацията за пандемията се движат млади хора на възраст до 30 години, нискообразовани респонденти, както и жители на населените места извън столицата.

Според данните 30 на сто от интервюираните посочват, че възнамеряват да отидат на почивка през лятото. Цели 50 на сто обаче заявяват, че няма да почиват. Една пета от анкетираните все още нямат конкретни планове и вероятно изчакват да има по-голяма яснота относно развитието на епидемията у нас, а може би част от тях тепърва ще оценяват финансовите си възможности.

Снимка: Екзакта Рисърч груп

Сред категорично решилите да почиват през това лято най-често се срещат млади хора на възраст до 40 г., мъже, образовани и заможни респонденти, както и жители на столицата.