С 500 лева ще бъде увеличена заплатата на учителите, които се включат в Национална програма „Мотивирани учители“. Това поощерение е предвидено за тези от тях, които пожелаят да работят в училища с проблемни области, включително с ученици, които имат ниски образователни резултати или нисък социален статус, съобщиха от правителствената информационна служба.

Учителите ще получават и допълнителни средства за наем в размер на 200 лева за срок от 12 месеца.

Предвиждат се и средства за възстановяване на транспортни разходи за пътуващите учители за същия период. Това реши днес Министерският съвет. Преди изменението средствата за допълнително финансово стимулиране бяха в размер на 300 лева.

Правителството прие и решение за предоставяне на средства от Държавния фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер на 541 546 лева, съобщи пресслужбата на кабинета. Така ще се даде възможност за разплащане на извършени доставки по схемата "Училищен плод" през учебната 2018/2019 г. в 155 училища и детски градини.

Министерският съвет одобри 2 295 530 лева за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Ученически олимпиади и състезания", "Осигуряване на съвременна образователна среда", "Успяваме заедно", "Заедно за всяко дете" и "Без свободен час" за 2019 г.

За НП "Ученически олимпиади и състезания" се отпускат 1 271 399 лв. за финансиране на одобрените проекти на 221 училища. С тях ще се финансира провеждането на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и осигуряване на условия за участие на ученици в национални олимпиади и състезания. В допълнителното обучение, провеждано от 961 учители, са включени 8647 ученици.

За НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" се дават 408 257 лв., които се разпределят на 201 общински училища.

За НП "Успяваме заедно" се отпускат 288 161 лв. Те са за 150 общински детски градини за осигуряване на книги и играчки за децата, материали за обогатяване на средата и консумативи за изпълнение на проектните дейности.

По НП "Без свободен час" с 310 282 лв. ще се възстановяват средства за учител, когато замества в училище или детска градина.

Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.