Общо 40 000 деца и ученици бяха върнати в училище през изминалата учебна година, като сред тях има и над 16-годишни, които са записани за първи път на училище. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на семинар за новата учебна година, цитирана.

Тя заяви, че усилията на Министерството на образованието и науката през учебната 2019/2020 година трябва да бъдат насочени към превенция на отпадане от училище, но и "ще продължи работата по издирването на почти 25 000 деца, за които още не се знае къде точно се намират".

Има и около 19 000 деца, които са идентифицирани, но техните родители са отказали децата им да влязат в клас, информира Сачева.

През новата учебна година ще се работи и за повишаване на посещаемостта на училище от учениците, каза още зам.-министърът. Ново е, че областните управители ще могат да осъществяват координацията между отделните институции по места в страната, каза тя.

МОН разработи информационна платформа, в която се събира информация от всички институции, за да може екипите да разполагат с пълни данни за децата, с които трябва да работят и да са запознати със социалните им проблеми, обясни Сачева. Тя добави, че ще се акцентира и върху работата с родителите, защото "има деца, които са второ-трето поколение неграмотни".

По проект, финансиран със 130 милиона лева, по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж", трябва да се обхванат около 150 000 деца с обучителни затруднения или в риск от отпадане от училище.

Децата със специални образователни потребности в средните училища са 18 198, а 4065 са в детските градини, като за тях има социални и образователни услуги, съобщи заместник-министър Деница Сачева.

170 са училищата в страната, в които няма медицинско обслужване, държавата отделя почти 64 милиона за тази дейност, но трудно се намират медицински кадри за училищата, отбеляза Сачева. Затова вече ще може общините да сключват договори с медицински центрове за здравното обслужване в училищата.