Задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца бе подкрепено с приетите на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

"За" промените гласуваха 105 народни представители, "против" бяха четирима, а 52 гласуваха "въздържал се".

Пред депутатите основните промени резюмира заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. Тя обясни, че обхващането на четиригодишните е ключова мярка, с висока добавена стойност по отношение на личностното и социално развитие на децата и отбеляза, че тази политика е насочена към всички деца, а не към конкретна група.

По думите на Михайлова ползите от тази мярка са свързани с полагане на основите за умение за учене през целия живот и придобиване на съществени умения не само за образователните етапи, но и за реализацията на трудовия пазар. Михайлова уточни, че се предвижда тригодишен срок след приемането на законопроекта за общините, в които няма детски градини.

Освен разширяване на обхвата на децата в предучилищна възраст, с промените се регулира начинът на контрол и функционирането на настоятелствата към детските градини и училищата, както и обучението в електронна среда.

Предложението за задължителния обхват на 4-годишните е финансово обезпечено.

Подкрепено е и с 3-годишна програма, която е представена за обществено обсъждане. Средствата по програмата са на стойност 210 млн. лв. и са заложени в държавния бюджет за тази година. Заделени са средства за изграждане на 70 нови детски градини с над 5 000 места, се посочва в доклада на комисията по образование.

По отношение на настоятелствата се предвижда контрол на собствеността, като се гарантира, че приходите от нея ще остават в училищата, а няма да се разпределят за възнаграждения на управителните съвети на настоятелствата, се посочва още в доклада.

Третата промяна е свързана със законова регламентация на обучението в електронна среда. Тази година то се осъществи по Закона за мерките и действията по време на извънредно положение. Опитът показа, че този вид обучение може да се ползва при всякакви извънредни обстоятелства - грипни ваканции, климатични или други фактори, които не позволяват присъствено обучение.

Обучението от разстояние в електронна среда може да се прилага както за цял клас, за цяло училище, така и за отделни ученици, които по здравословни или други уважителни причини не могат да посещават училище за не повече от 30 учебни дни.

Може да се прилага и като елемент на иновация в организацията в иновативните училища при съответните ограничения - не повече от 20 % от учебния план, предвиждат промените.