Общо 35 процента от децата днес се диагностицират погрешно като аутисти или с дислексия, съобщи за БТА логопедът д-р Елена Делева от катедрата по Специална педагогика към Факултета по науки за образованието и изкуствата при Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Психологът доц. Маргарита Бакрачева, която е заместник-декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата при Софийския университет, информира, че днес се отчита все по-висок процент на различни комуникативни нарушения и на нарушения в развитието при децата, които тревожат родителите, а и поставят учителите в позиция, за която не са подготвени. Приобщаващото образование, при липсата на достатъчно информираност и работа в мрежа, трудно може да изпълни задачата си и да осигури възможности за развитие на цялостния потенциал на децата.

Затова през тази година преподавателите от Факултета по науки за образованието и изкуствата при СУ ще участват в третата по ред национална кампания за безплатни консултации с логопед, организирана по повод на 6-март - Европейския ден на логопедичната терапия.

През 2017 г. "Логопедия.БГ" организира кампанията под името "Логопед с добро сърце". Историята й е свързана с инициативата на частно практикуващи логопеди, които създават неписаната традиция в първата седмица на март да обявяват безплатни консултации и да информират обществото за естеството на работата си. Тази година официален партньор на кампанията е Сдружението на частно практикуващите логопеди, информират специалистите.

И отбелязват, че доказаният професионализъм на практикуващите преподаватели от катедрата за Специална педагогика помага на родителите и на учителите да се справят с погрешното "етикетиране и да разберат, че децата са в норма". В противен случай погрешната диагноза неминуемо води до наложени проблеми с интеграцията и индивидуалното развитие, с мотивацията за учене и със самооценката на децата. В дългосрочен план това повишава тревожността и на децата, а на родителите като "несправящи се", увеличава се стресът и прегарянето при учителите, и отпадането на учениците от училище.

Специалисти консултират нуждаещите се

Комуникативните нарушения при децата тревожат родителите и често ги поставят в позицията да се чувстват безпомощни заради липсата на информация и заради усещането, че не се справят. Това поставя важен акцент върху подобни прояви и популяризирането им. Логопедите, участващи в инициативата, казват, че са постигнали напредък при превенцията и ранната интервенция на комуникативни нарушения и на някои нарушения в развитието при децата.

Участието в инициативата на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ през тази година ще е във възобновената терапевтична зала, която има капацитет за предоставянето на консултации на различни нуждаещи се - не само на деца с комуникативни нарушения, но и на деца със специални образователни потребности, с нарушения в развитието, на техните родители и близки, на ресурсни учители и специалисти.

По този начин се осъществява мисията на преподавателите във ФНОИ - не само да подготвят специалисти за работа, но и да ангажират и подкрепят по-широкия кръг от експерти, които работят с деца със специални потребности, отбеляза доц. Маргарита Бакрачева. Тя информира, че мотото на Факултета по науки за образованието и изкуствата за предоставяните услуги в терапевтичната зала е за това "какво могат, а не какво не могат децата със специални потребности". Нещо повече, важен акцент се поставя и върху работата с родители и учители.

В терапевтичната зала се предлагат услуги в няколко основни направления, насочени към подкрепа на деца и възрастни с нарушения, на техните близки и терапевти, и на учители. Подкрепата включва консултативна, диагностична и терапевтична дейност за деца и ученици със специални образователни потребности или с комуникативни нарушения, както и диагностика, терапия и консултиране на възрастни хора с комуникативни нарушения. Осигурява се както индивидуална, така и групова работа - логопедична терапия, игротерапия, арттерапия, сензорно стимулиране, ерготерапия. Работата в терапевтичната зала е организирана около практическата подготовка на студентите - бъдещи специалисти, и на докторантите. За семействата се предлагат консултации с преподаватели, информационни материали и организирането на групи за подкрепа - на училища и на родители.

Как може целогодишно да се ползват услугите на специалистите?

Терапевтичните услуги се предоставят от специалистите след заявка и в рамките на предварително уточнен график на студенти и преподаватели. Различните услуги са насочени както към деца и възрастни с нарушения, така и към техните близки, учители, ресурсни учители и специалисти, които търсят допълнителна подкрепа в екипната работа.

В залата има един логопедичен кабинет, в който се работи индивидуално. Груповите занимания в залата за ерготерапия могат да приемат между 3 и 7 деца. Залата разполага и със сензорна стая за индивидуална работа или за малки групи - до 3 деца.

Броят на необходимите консултации е строго индивидуален. Той се определя от потребностите на детето, от терапевтичния му план, но и от възможностите за посещения на родителите в рамките на определения график, пояснява доц. Маргарита Бакрачева.