3-месечното бебе, което беше транспортирано до болница във френската столица Париж с военния самолет "Спартан", е родено с рядкото генетично заболяване "Вроден хиповентилационен синдром", който се отличава с дихателни проблеми по време на сън - когато детето напълно спира да диша, съобщиха от Майчин дом. 

Момиченцето бе качено в самолета в кувьоз с апаратура за непрекъсната дихателна вентилация и бе придружено от лекарски екип. До транспортирането във френската болница "Робер Дебре" и техния специализиран Институт за контрол на дишането се стига след становище на експертна комисия от "Майчин дом", която разглежда случая и определя необходимостта от лечение в чужбина.

В Париж родителите на бебето ще преминат специален курс на обучение как да бъде обслужвани специфичните потребности на новороденото и да се използва неинвазивна техника и апаратура за поддържане на дишането.

Екипът на Интензивното отделение на Клиника по Неонатология, който придружава 3-месечното момиче, включва д-р Анета Попиванова и акушер Камелия Спасова, като цялата операция по организацията и обезпечаването с медицинската апаратура за транспорт е ръководена от проф. д-р Боряна Слънчева.

По думите на изпълнителния директор проф. д-р Иван Костов сложната медицинска акция между СБАЛАГ "Майчин дом", Министерство на здравеопазването, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи ще завърши успешно след около месец, когато момиченцето се прибере благополучно в България.

Специфичната транспортна акция е първата с такъв мащаб в условия на пандемия, реализирана с екип на най-голямата и най-старата акушеро-гинекологична болница в България "Майчин дом". Проф. д-р Костов подчертава сложността на координацията и изказва благодарността си за активната подкрепа и съвместните усилия на трите министерства.