Университетските преподаватели и изследователи, чиито научни разработки са публикувани в авторитетни световни научни списания (като Web of Science и Scopus), ще получават бонуси. Това предвижда Национална програма на Министерството на образованието и науката с бюджет в размер на 3,5 млн. лв. и обхват на действие до 2024 г.

В проекта на новата програма, публикуван за обществено обсъждане, пише, че България е сред страните с най-ниски нива на публикуване в авторитетни научни списания и затова e необходимо насърчаване на тази дейност посредством целево финансиране.

"Увеличаването на броя на научните публикации на българските държавни висши училища, индексирани в световните бази данни, е важен елемент за обвързване на научните изследвания с нуждите и ползите за обществото и икономиката", изтъкват от просветното министерство.