261 са кандидатите за заемане на обявените със заповед на министъра на отбраната 167 вакантни войнишки длъжности във военните формирования на Съвместното командване на силите. Най-много кандидати за войници има във военно формирование 48 940 - Бургас, където за 62 свободни места кандидатстват 173 човека, и във военно формирование 32 450 - Мокрен, където 37 кандидати се борят за 5 места, съобщават от МО.

Конкурсът за приемане на военна служба на допуснатите кандидати започна днес и ще се проведе по график до 11 декември 2020 г. във военни формирования 48 940 - Бургас, 28 860 - Горна Малина, 32 450 - Мокрен и 22 980 - София. Той включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

По време на изпита по физическа подготовка кандидатите ще покажат своите качества за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м) и издръжливост (крос 1000 м). Тестът за обща култура се състои от 100 въпроса.

Състезателният бал ще се формира, като сума от получения брой точки от изпита по физическа подготовка, теста за проверка на общата култура, оценката от дипломата за образование, притежаваното образование, дали е изпълнявана военна служба и съответно притежаваната военноотчетна специалност, ниво на владеене на английски език, приравнено към STANAG 6001.