Близо 20 млн. лв. са получили работещите на първа линия по проект "Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси " 2014-2020 г", съобщиха от Министерството на здравеопазването.

От март до този момент общо 19 532 822,99 лв. са изплатени на служители в болниците, регионалните здравни инспекции, центровете за спешна помощ, Националния център по заразни и паразитни болести и медико-диагностични лаборатории.

За март са изплатени 5 302 860,67 лв. От тях 2 556 196, 17 лв. са дадени на 37 лечебни заведения, за 1 718 служители; за РЗИ са осигурени 961 833,82 лв. за 651 служители; на ЦСМП са преведени 1 738 076,18 лв. за 1 181 служители; на Националния център по заразни и паразитни болести, за 28 служители - 41 595,38 лв.; на една медико-диагностична лаборатория, за четирима служители - 5 159,12 лв.

През април са изплатени 8 509 772,53 лв., съответно 5 592 564,12 лв. от тях са преведени на 64 лечебни заведения, за 3 748 служители; на ЦСМП, за 1 943 служители - 2 814 055,07 лв.; на Националния център по заразни и паразитни болести - 37 070 лв. за 26 бр. служители; на три медико-диагностични лаборатории, за 42 служители - 63 149,20 лв.

На работещите в РЗИ допълнителните възнаграждения за април, май и юни се начисляват текущо и ще бъдат изплатени през юли, тъй като по закон те могат да получават такива само за тримесечие, в определени месеци.

За май осигурените средства са 5 720 189,79 лв. От тях на 73 лечебни заведения са преведени 5 706 399,70 лв. за 4 090 бр. служители; на две медико-диагностични лаборатории, за 10 служители - 13 790,09 лв.

От министерството уточняват, че след получаване на информацията за реално извършената дейност от ЦСМП и НЦЗПБ за месец май ще бъдат възстановени направените разходи за изплащане на допълнителни възнаграждения в структурите.

През април и май като допустима целева група по проекта са били включени и назначените по трудов договор към общините здравни медиатори. По тази линия са сключени договори със 108 общини. След отчитане на извършената от медиаторите дейност, на общините ще бъдат възстановени направените разходи - в размер на брутно 610 лв. на месец за възнаграждение на медиатор.