На 63 на сто от българите планират да пътуват веднага след отпадане на ограниченията или най-много месец-два след това. 65,6 на сто ще пътуват толкова често, колкото преди пандемията, а 10,5 на сто - дори повече. Данните са от проучване на Иван Иванов и доц. Мая Иванова от Висшето училище по мениджмънт във Варна и Cardiff Metropolitan University. То е направено в началото на май с участието на 945 анкетирани и с помощта на обединение "Бъдеще за туризма" и Travel Academy, съобщиха от обединението.

Първата дестинация, която смятат да посетят запитаните, е в България за 54 на сто, спрямо в чужбина - 28,4 на сто. Допитването не изяснява дали причината е страх от заразяване или е обусловена от обективни причини, като затворени граници или липса на средства. Първи ще се заминат онези, които и преди пандемията са били активни, и са имали 6 или повече пътувания за последните 12 месеца (57,7 на сто от анкетираните). Очаквано най-активни - 75 на сто, ще са хората с по-високи доходи (над 3000 лв. за домакинство на месец). Що се отнася до възрастта - най-бързо ще възстановят пътуванията българите на възраст 31-40 и 41-50 години (70 на сто от запитаните).

"Много интересен е фактът, че респондентите до 50 години категорично посочват България като своя първа дестинация след пандемията, но хората от възрастови групи 51-60 години и над 60 години са почти поравно разделени между страната и чужбина, като свой първи избор на дестинация", уточнява доц. Мая Иванова, един от авторите на допитването.

Според нея прави впечатление високият дял (45,7 на сто) на "отдиха и релаксацията", като основен мотив за пътуване, за разлика от бизнеса, който остава значително назад с едва 7,1 на сто, а собственият автомобил е най-предпочитаното средство за транспорт (55,7 на сто). На второ място запитаните поставят въздушния транспорт (29,2 на сто).

Основните изводи, които се налагат от обобщаване на данните са: 63,7 на сто от българите имат готовност да подновят пътуванията си до 2 месеца след като това бъде възможно; за първото си пътуване те предпочитат вътрешен туризъм, като ще пътуват със собствен автомобил и със семейството си; хората с по-ниски доходи ще разчитат на туристически автобуси и организирани пътувания; българите ще избират бъдещите си пътувания спрямо добрите хигиенни мерки и безопасността на дестинацията; като много важни се посочват надеждната здравна система на дестинацията, към която ще пътуват, както и добрия дезинфекционен контрол в местата за настаняване.