17 нападения от мечки върху домашни животни и селскостопанско имущество са регистрирани от началото на годината на територията на община Баните, област Смолян. Убити са близо 35 животни.

Само за изминалия месец сигналите получени в Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян са 6, като 4 от тях са в с.Сливка и по един в Гълъбово и Треве. При последното дивият звяр влязъл в селото и изкарал овца от обора на стопанина. При нападенията са убити крави, телета, конче, овце и кози. От община Баните поискали да се вземат спешни мерки заради нападенията. За целта е била свикана и комисия, в която са били включени представители на различните държавни институции, съпричастни към проблема.

Комисията е взела решение да се поиска разрешително за отстрел на две мечки, които обикалят района и има доказателства, че са опасни стръвници. Протоколът с искането е изпратен до Министерството на земеделието и храните, както и до Министерството до околната среда и водите. "Запознат съм с проблема и се взимат мерки. Имаше комисия от шест души, която бе категорична, че трябва да се отстрелят две стръвници", коментира кметът на община Баните Милен Белчев.

За проблема потвърди и директорът на Държавно горско стопанство-Славейно инж. Кръстьо Узунов. "Районът се обикаля повече от две мечки, но за две от тях сме сигурни, че имат доста нападения в един и същ район и са се характеризирали като стръвници. Мисля, че ще получим разрешително за острела им", заяви още инж. Узунов.

Сигналите за нападенията на кафява мечка над селскостопанско имущество и домашни животни, в т.ч. един сигнал за наличие на мечка с две малки мечета в близост до последните къщи на с. Могилица, община Смолян, са общо 19. От тях 9 са на територията на община Смолян. Останалите са в районите на Девин, Борино и Чепеларе.