Три договора за доставка на 137 екологични транспортни средства в София подписаха министърът на околната среда и водите Нено Димов, изпълняващият длъжността кмет на Столична община Ирина Савина и изпълнителните директори на "Столичен електротранспорт" ЕАД и "Столичен автотранспорт" ЕАД - Евгений Ганчев и Слав Монов.

 

Чрез тях ще се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух в общината. Това съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Общият размер на инвестициите е 261,4 млн. лв., като Оперативна програма "Околна среда" /ОПОС/ за периода 2014-2020 осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 218 млн. лв. С изпълнението на трите проекта ще бъдат доставени общо 137 електрически превозни средства за обществения транспорт за Столичната община. Очаква се с използването на съвременния екологичен градски транспорт количеството фини прахови частици да намалее с 4,81 тона годишно.