1200 общински пътища са в лошо състояние, а около 900 - в незадоволително. Едва 200 са в добро състояние. Това показва анализ за състоянието на общинската пътна мрежа, съобщи БНТ. Подготвяните близо 2 години данни ще бъдат предоставени на Министерството на регионалното развитие за нуждите на обща електронна база данни на общинските пътища.

Около 60% от общинските пътища или части от тях имат необходимост от ремонт или реконструкция. Това означава, че повече от половината или значителна площ от настилката на тези пътища е повредена с образувани коловози и деформации. На база на изготвения анализ е определен необходимият за общините финансов ресурс за ремонт и поддържане на общинските пътища.

Средствата не могат да бъдат осигурени чрез какъвто и да е ръст на целевата субсидия за капиталови разходи, нито чрез допълнителни трансфери през годината с постановление на правителството.

С тези мотиви Управителният съвет на Националното сдружение на общините ще предложи финансиране на общинската пътна мрежа чрез създаване на национална програма "Общински пътища" с годишен бюджет от 300 млн. лв., осигурени от държавния бюджет.

Кметовете смятат, че критериите за достъп на общините до програмата следва да отчитат състоянието на отсечките, както и разпределението им по райони.

Сдружението ще внесе предложението като част от цялостния пакет в рамките на преговорите за бюджет 2021 г.