Според статистиката посочената година ще бъде пикова в нарастването на населението на областта, предаде БТА.

През 2020 г. населението ще бъде 1,275 млн. души, каквото ще бъде и в края на прогнозирания период - 2030 година.

В края на 2009 г. населението на София е 1,249 млн. души, което означава, че една шеста от българските граждани живеят в столицата. За пет години хората в столицата са се увеличили с 25 902 души. Това се дължи на механичния и естествения прираст на населението. Повишава се раждаемостта, намалява смъртността (въпреки че смъртността продължава да е с високи стойности).

Жените продължават да са повече от мъжете и са 52,4% от общото население на София. На 1000 мъже в столицата се падат 1102 жени, предаде "Фокус".
За една година то се е увеличило с 2739 души - 0,2 на сто. Това показва, че за първи път от 18 години насам в областта се отчита положителен прираст.
В края на 2009 г. 95,4 на сто от населението на областта живеят в градовете.

Според доклад на ООН над половината от хората в света сега живеят в градове и тенденцията е миграцията към градовете да продължи до 2050 г. 
В България 71.5% от населението са градски жители. Тенденцията е миграцията към градовете да продължи и до 2050 г. почти 85% от хората да живеят в градски условия.

Постоянното население на България в края на 2009 г. е 7 563 710 души, сочат още данните на НСИ. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 42 841 души.