Климатичните промени са реална заплаха, но не знаем как можем да се борим с тях. Това е един от водещите изводи от социологическото проучване на агенция "Тренд" по поръчка на Dir.bg за нагласите на българите към Зелената сделка. То е реализирано от 7 до 15 септември с провеждане на 1012 интервюта лице в лице с пълнолетни респонденти.

68% от участниците в допитването определят климатичните промени като реална заплаха, а според 62% борбата с тях трябва да бъде приоритет за Европейския съюз. 

Графика: Тренд

Графика: Тренд

Въпреки това мнозинството - 73%, не е запознато с целите на Зелената сделка и Плана за декарбонизация на ЕС.

Графика: Тренд

80% от анкетираните пък въобще не знаят каква е българската позиция за успешното реализиране на енергийния преход.

Графика: Тренд

С липсата на достатъчно информация може да се обясни и това, че 48% от пълнолетните граждани не могат да преценят какъв ефект би имала Зелената сделка върху живота в България. Сред останалите, които са се запознали с ползите и рисковете, 37% очакват положителни, а 15% - негативни промени у нас.

Графика: "Тренд"

Притесненията, свързани със Зелената сделка, се отнасят повече до препитанието - страх от финансови последици (23%), закриване на бизнеси (23%), загуба (27%) или преквалификация (15%) на работни места, и по-малко до увеличаване на цената на тока (1%). В същото време категорично мнозинство отново са тези, които не разполагат с достатъчно данни, за да преценят - 39%.

Графика: Тренд

Слабата осведоменост не пречи на анкетираните да декларират готовност за промяна на част от навиците си с цел да помогнат лично за опазването на околната среда. 67% от тях са готови да изхвърлят разделно отпадъците си, да намалят използването на пластмасови продукти, както и да направят други ежедневни компромиси в полза на природата.

Графика: Тренд

За повишаване на информираността за икономическото, обществено и екологично значение на борбата с климатичните промени, Dir.bg и 3е-News организират международен форум "Зеленият преход - предизвикателства и решения за България". Първото издание ще се проведе хибридно на 15 октомври в Интер Експо Център и на: https://greentransition.bg

Форумът има за цел да събере европейски лидери, ключови фигури от българската политика и бизнес, синдикати, водещи експерти, неправителствени организации и медии на откровен разговор за решенията, възможностите и предизвикателствата, които Зеленият преход ще постави пред икономиката и гражданите на България. Време е да започнем този важен обществен разговор, за да бъде Зеленият преход справедлив, разбираем и успешен за страната ни.

За дигитално присъствие може да се регистрирате ТУК >>