Българската столица бе домакин на "раждането" на една нова идея. Идея, която да обединява жените-предприемачи на Стария континент. Под егидата на българския еврокомисар Мария Габриел в София бе дадено началото на Европейския форум за жени учредители (European Womеn Founders Group). Това е мястото, което събира не само идеите и визиите на предприемачите жени, но ще е и място за обсъждане на проблемите в израстването на бизнеса. Тук всяка жена може да изрази идеята си за по-малко бюрокрация или премахване на дадени бариери пред бизнес в Европа. Българският еврокомисар Мария Габриел успя да отдели няколко минути от своя натоварен график и даде интервю по темата специално за Dir.bg.

Еврокомисар Габриел, започвате нова инициатива - "Европейския форум за жени учредители" с фокус и върху иновациите. Бихте ли споделили как виждате връзката между жените-предприемачи, бизнеса и иновациите?

Това, което стартира в България, е идея от жените-предприемачи и основателки на компании от цяла Европа. Те, още преди няколко месеца, във връзка с дискусиите за Новата иновационна програма, по която работя през последната година, казаха, че биха искали да бъдат взети и техните препоръки. Те имат своя опит и своите компании и искат да бъдат част от иновационната екосистема в Европа, която няма да има повече цифри, като тези, които виждаме само за последната година. За 2020 г. рисковият капитал и компаниите, водени от жени, са били 2%. Година по-късно той е само 1 процент.

Това не кореспондира с реалността. Говорим си също така и за загубен талант. Това е потенциал, който може да бъде използвам . Той носи само позитиви. Затова идеята сега е на всички тези жени-основателки на компании. Те да създадат група, която да се фокусира върху основните инициативи, които биха им позволили да се улесни техният предприемачески живот и на европейско ниво. Това означава обаче да се направи един инвентар на добрите практики, да се знае какво работи и какво - не, за да се обединят усилия и да се насочат към конкретни инициативи, носещи решения. За мен е истинско удоволствие да ги подкрепя, защото смятам наистина, че иновационната екосистема на Европа може само да спечели от това да инвестира повече в потенциала на жените.

Знаете, че с Европейския иновационен съвет ние буквално променяме реалността за компаниите, водени от жени. Само за 2 години с една много проста мярка се случват нещата. А мярката е: 25% от хората, които достигат до интервю за финансиране от Европейския иновационен съвет (ЕIC), да бъдат на жени. Тази малка мярка за фирмите ни позволи да пременим от 8% през март 2020 г. до 29%, водени от жени компании и финансирани от ЕIC. Следващата ни амбиция е 40% от компаниите да са на жени. Това е целта ни за тази година.

Имаме освен това и инициативата Women TechEU - там финансираме компании в областта на дълбоките технологии, които са водени от жени. Стартирахме с 50 компании, управлявани от жени. Правим и менторска програма за тях, защото бизнес съветите са много важни. А благодарение на увеличения бюджет от 2 на 10 млн. евро само за 2022 г. ще съумеем да финансираме 130 такива компании.

Виждате, че в рамките на една година и амбицията ни за удвояване на бройката също се преминава. Така че срещата сега бе много полезна. На нея бяха ясно очертани три водещи проблема - достъпа до финансиране, необходимостта от свързаност между мрежите, иновационните екосистеми и контактите между хората.

На събитието се бяха събрали 35 жени от 19 държави. Те не се познаваха в по-голямата си част помежду си. А тук имаме хора, които са наистина бъдещи лидери на пазара и като цяло в Европа.

Третият проблем е много важен. Ясно се идентифицира още веднъж възможността да се инвестира в таланти и ролята на университетите в управлението. Тук мога да споделя също удовлетвореност, защото да - за пръв път в рамките на един ресор образованието върви ръка за ръка с иновациите. Това ни дава допълнителни шансове този път с новата европейска стратегия за университетите, с конкретната инициатива инкубатори в университетите и иноватори в училище да адресираме предизвикателствата, които предприемачите вече очертаха.

Успявате ли вече да затворите разликата при инвестициите в иновации, която имаше в Западна и Източна Европа? Вече виждате ли подобрение в нашия регион?

Най-напред има промяна на европейско ниво. Защото щом стартирахме дебата за иновационната система, ясно бе, че по отношение на науката сме силни, имаме добри индустриални сектори. Но иновациите, ще се изразя дипломатично, потенциалът не беше изцяло разкрит. За 2021 година за първи път имаме толкова впечатляващи цифри. За първи път общите инвестиции в европейски стартъпи са 100 млрд. евро. За първи път сме удвоили броя на компаниите-еднорози: от 44 на 89. За пръв път инвестициите в европейски стартъпи в началния етап, тези до 5 млн. евро, са на същото ниво, като в САЩ. Това показва, че ние в рамките на година и половина сме съумели да дадем импулс. Те имат таланта, те имат идеите, но сме дали импулс на вибриращи иновационни екосистеми. Те сега ни казват, че предизвикателството за нас е достъпът до финансиране, искаме по-малко регулаторна тежест, искаме да се инвестира в талантите и искаме да сме свързани помежду си. Едно от следващите предизвикателства е да бъде по-лесно за иноватор да намери инвеститор, в която и да е страна-членка или регион. А не да бъде по-лесно извън Европа.

Разбрахме, че вече се работи по европейска програма, при която 50% от финансирането да бъде насочени към компании, ръководени от жени?

Тази идея не е нова. Ние я прилагаме на ниво Европейски иновационен съвет. Искам да обърна внимание, че следващата ни цел е 40% от компаниите, достигащи до интервю, да бъдат на жени. Трябва да запазим обаче основния критерий, който остава качеството и заслугите, върховите постижения. Не може да имаме много внимание към вторичните стереотипи, които са от сорта на "тя е успяла, защото е жена". Не! Тя е успяла, защото е също толкова добра като останалите. Но да, има моменти, в които трябва да се даде видимост и да се вдъхне повече доверие. За това е EIC.

Освен финансирането в новия управителен съвет за първи път той е географски балансиране и за първи път е с 50% жени и също толкова мъже. Това е важно, защото бордът е този, който решава стратегически къде и как да се инвестира. Когато 50% в борда са жени на тези тип организации със сигурност ще има по-голяма чувствителност. Няма как да се намесим в частния сектор, нека бъдем откровени. Иновациите не търпят да им се казва къде, какво и как да правят те. Ние можем само да ги улесним. Можем да им създадем рамка, в която да им е по-лесно да растат.

Вие сте инициаторът да се създаде Българския иновационен форум, като място, което да събира всички, желаещи да обменят талант и опит. Какво да очакваме сега от форума и докъде се разви проекта?

Топката е изцяло в техни ръце. Това, което знам, чувам и се споделя, е, че са изключително активни. Работи се в групи по интереси и всяка такава група е водеща от един подход - да има екосистема и да свързваме рисковия капитал, с университетите, с компаниите-еднорози и с публичните и частни институции. Мисля, че е време да имаме повече доверие в иновационната екосистема, компаниите могат да се организират сами и знаят как може да се преодолеят трудности от това, което срещат всеки ден. А истината е, че трябва да сме бдителни, да сме по-реактивни и гъвкави. Така че там където има нещо, което зависи от нас, то да се случи. Това което и Българската иновационна екосистема прави и казва, е както всички останали: време е да имаме нова иновационна програма на ЕС, отразяваща реалностите. Време е Европа да инвестира в новата вълна от иновации, защото идва със стартова позиция, която я откроява от другите. Европа е силна с университетите си, защото имаме традиции. Погледнете регионите и всяка държава-членка. Почти навсякъде наблизо има университет, с който да можеш да се гордееш. А истината е, че те трябва да се превърнат в долини за върхови постижения, в която всяка държава хем да запази своята идентичност, хем да отговарят на местната специфика. И това да не пречи като е свързана с останалите екосистемата да създава нови работни места.

Къде виждате младите в тази палитра от възможности? Те споделят ли вашите идеи?

Младите са двигател. Те също имат нужда да бъдат насочвани, да имат достъп до информация. Аз вярвам в доброто взаимодействие между младите и опитните. Между тези, които имат много авангардно виждане за това как трябва да се движат. И тези, които знаят обаче как добрите намерения могат да бъдат осеяни с много камъчета. И в този момент, когато комбинацията на опита с ентусиазма, с желанието да се върви напред, но и с някой, който знае да те предупреди да не губиш време за грешки, които вече са идентифицирани. Това за мен е като че ли малко по-ясен знак как може да се ускори ритъмът и да се стигне до желаната посока.