През 2018 г. Дир.бг е комуникационен партньор на най-голямото събитие в областта на иновациите, което се провежда за четърта поредна година у нас - Innovation Explorer Day и се организира от агенцията за иновации Innovation Starter.

Ранната регистрация е отворена до края на месец януари. На 22 февруари 2018 г. ще имаме възможността да осмислим иновациите, своята култура и бъдещето си с лектори от Amazon, Google, Facebook, Ocado, Microsoft, Challenge Prize Centre, New York University’s (NYU) Stern School of Business, SoftServe и др.

Откриващ лектор на форума ще бъде проф. Арун Сандарараджан (Arun Sundararajan), авторът на бестсeлъра “Споделената икономика” (The Sharing Economy), спечелила много отличия за най-добра книга, преподавател в New York University’s (NYU) Stern School of Business, лектор на Международния икономически форум, един от най-цитираните икономически автори в последните години в The New York Times, The Financial Times, The Guardian, Wired, Le Monde, Bloomberg View, Fortune, Entrepreneur, The Economic Times, LiveMint, Harvard Business Review, Knowledge@Wharton and Quartz. 

Акцентите в презентациите на другите лектори ще са върху мисленето и нагласата на хората от пасивна към експериментаторска.
Да видим къде ще ни изведат позитивното мислене (Бари Бранд, Директор иновации в Saatchi&Saatchi), технологиите в полза на хората, които предизвикват държавни регулации (Джим Фанинг, Директор за Централна и Източна Европа на Amazon Web Services, Габриела Чех, Директор публични политики за Централна и Източна Европа във Facebook, Стефани Фастре, Ръководител на иновационните и креативни програми за служители в Google), автоматизирането на процесите и иновациите като процес (Пол Кларки, Главен директор технологии в Ocado, Мат Макбрайд, Вицепрезидент в SoftServe, Оливие Ашът, Директор изследователски програми в PrizeCenter) и мн. други.

Форумът е съобразил темата си с контекста на годината - председателството на България на Съвета на Европа и затова ще потърси и “тайната съставка” в успеха на държавите известни с напредъка си в областта на иновациите.

Основна тема на събитието е отново същността на иновацията и как постигаме култура на иновациите, която подпомага устойчивото подобрение на средата ни на живот.

Иновациите се считат за най-важната съставка в съвременната икономика. Създаването на иновационна култура може да консумира голяма част от организационната и правителствената енергия за преодоляване на противодействащите сили на инерция и ентропия. Но след като идеята успешно се приложи в публичните политики - източниците на енергия, креативност, страст и дисциплина могат да бъдат използвани за социално благо.

Според Глобалния иновационен индекс (Global Innovation Report 2017), през 2017 г. България подобрява своето представяне в иновациите, като заема 36-та позиция, спрямо 37-ма позиция през 2016 г., а същото плавно покачване на представянето се наблюдава и в Европейския иновационен индекс (European Innovation Scoreboard), където страната с усилие излезе от зоната на най-изостаналите страни в областта на иновациите, където заемаше последна позиция и премина в зоната на умерените иноватори през 2017 г.

Тази тенденция, заедно с нарастващи инвестиции в региона, засиленият интерес към предприемаческа активност, навлизането на професионално знание за иновации у нас, са определящи за добрите ни перспективи в областта на иновационното лидерство.

Вижте как този модел: знание-опит-експеримент, работи успешно за страните лидери в областта на иновациите и се подгответе вие да бъдете иновационните лидери във форума Innovation Explorer 2018.

Innovation Starter е първата българска агенция за иновации, която реализира бизнес, публични и образователни проекти с цел промяна на средата и на културата на иновации у нас.

Innovation Starter организира практически обучения и консултации, чрез които да запознава студенти по маркетинг, реклама и бизнес развитие, търговски компании, нестопански предприятия, държавни институции и start-up компании с принципите на: изграждане на дългосрочна култура на иновации; последователното изобретателско мислене и неговите методологии; инструментите за генериране на иновативни идеи; работа с конкретни казуси за иновиране и ре-новиране на продукти, услуги и процеси; консултации и анализ на портфолио от продукти и услуги, бизнес развитие; прилагане на принципите на изобретателското мислене в интернет проекти.