Възможността едно задържано лице да остане за 48 часа в неизвестност за своите близки е възприятие на обществото, но не и съдържанието на самата норма - това обясни пред БНР адвокат Людмил Рангелов, който е и заместник-председател на Висшия адвокатски съвет. Рангелов смята, че има голямо неразбиране на новата норма, която се предвижда да влезе в НПК.

"Според тази норма може да бъде ограничен контактът на задържания само с конкретно лице. Тоест, ако той поиска да се обади на Иван, да речем, може да не му бъде разрешено в продължение на 48 часа да го направи, но с всеки друг, когото избере, би могъл да се свърже. Освен това не е отменено по никакъв начин правото на защита и от първия момент на задържането задържаното лице има такова право - да има защитник, да откаже да има защитник", подчерта Людмил Рангелов.

Той е на мнение, че "притесненията на обществеността в тази насока - че това е някакво тежко ограничение на правата на личността, са прекомерни". Рангелов уточни, че предвидените ограничения, касаещи децата, се извършват, за да се запази интересът на детето от някакво увреждане, а не за да бъдат поставени родителите в неизвестност къде се намира детето.

Необходимостта от въвеждането на нормата в законодателството ни възниква по силата на директива от 2013 година на Европейския съвет и малко сме закъснели с нейното въвеждане, каза още Людмил Рангелов.