С разпореждане на държавен съдебен изпълнител от Русе дирекция "Управление на обезпеченото имущество" на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) получи за отговорно пазене високопроходим автомобил Ауди Q 7, върху който са наложени обезпечителни мерки. Така Комисията за първи път осъществи новите си правомощия по реда на чл. 160 ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), съгласно които Антикорупционната комисия управлява и пази обезпеченото имущество.

Автомобилът е собственост на лице с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група за телефонни измами. След извършена проверка от органите на Комисията е установено значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното лице и членовете на семейството му и с решение на Русенския окръжен съд са наложени обезпечителни мерки.

Предаването на автомобила от държавния съдебен изпълнител от Русе на Антикорупционната комисия се осъществи със съдействието на органите на МВР, които осигуриха охрана и конвой при репатрирането му. Предвидената в закона процедура за отговорно пазене ограничава опасността имуществото да бъде укрито или повредено, с което да намали стойността на отнетото в полза на държавата имущество.

Снимка: Официален сайт