Сигнал за странно оцветяване в наситено зелено на повърхността и по брега на язовир "Бели Лом" в района на Разград вдигна на крак експерти на РИОСВ - Русе, Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен, "Напоителни Системи" ЕАД и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Проверката е установила, че в района няма промишлени източници, които да заустват отпадъчни води във водния обект. Експертите са видяли на място, че по брега се забелязват минимални следи от оцветяване. Освен това, водният обем на язовира е намалял, а притоците са пресъхнали и в "чашата" му не постъпва свежа вода.  Затова заключението на експертите е, че оцветяването се дължи на естествени процеси на загниване на микроорганизми, характерни за летния сезон, при които се отделя зелен пигмент и специфична миризма.