Изложбата "Кремък, керамика, метал" откриха днес в Русе археолозите от Регионалния исторически музей в града.

"Находките обхващат период от около 6500 години. Най-ранните експонати са от Каменно-медната епоха", обясниха археолозите Деян Драгоев, Димитър Чернаков и Никола Русев.

Експозицията представя находки, открити при теренни проучвания на селищните могили при селата Кошарна и Бъзовец, античните обекти при Мечка и Батин, римското светилище на Диана при село Кошов, античния и средновековен некропол при крепостта Тегра до град Мартен, късноантичната крепост при село Сваленик, както и на римската крепост "Сексагинта Приста" и Червен.

Сред експонатите са кремъчни сечива, керамични форми, стъклени, златни и сребърни предмети. Показан е и пълен набор от въоръжение на войн от ранносредновековната епоха.

Един от акцентите в изложбата е мъжка африканска глава върху керамична лампа. Находката е от края на първи век и е изделие на ателие в провинция Галия, днешна Франция.

"Това е предмет, който се среща често, но изображението е единствено в България", обясниха специалистите.

Лампата била открита в гроб с трупоизгаряне по време на археологическо проучване на некропола на римската крепост "Тегра" край град Мартен. Тя била счупена на повече от 20 парчета, но русенският реставратор Даниел Кънчев я възстановил.