Служители на РИОСВ-София, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършват проверка по сигнал, получен днес, за оцветяване на река Тополница в района на село Поибрене, община Панагюрище. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Установено е, че днес сутринта е имало авария в дренажната система на хвостохранилище "Бенковски 2" следствие, на което имало изтичане на хвост.

При пристигането на екoинспекторите аварията вече е била отстранена. Екипите вземат водни проби от четири пункта - село Поибрене, моста при село Петрич, река Тополница при мястото на вливане на дренажните води и при село Чавдар.

Пробите ще бъдат изследвани по показателите: активна реакция рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово, никел, живак, хром - общ, арсен, алуминий и цианиди свободни.

Резултатите ще бъдат оповестени, посочиха от МОСВ.