Комисията за защита на потребителите излезе с решение по случая с детето, което падна от 6-метрова стена за катерене в развлекателен детски център в столичен търговски център по време на рожден ден.

Инцидентът стана в края на октомври, а момиченцето е претърпяло една операция, като му предстои и втора през следващите месеци. Организаторката на тържеството Силвия Дончева обясни, че момиченцето се е качило необезопасено до края на една от най-високите стени и оттам се е отпуснало на въжето, което е трябвало да го държи, е паднало.

С решението на КЗП, на "Адвенчър Фасилити Консептс енд Мениджмънт" ООД, стопанисваща площадките за игра, ще бъде издадена заповед за преустановяване възможността за ползване на двете площадки едновременно, включително децата, ползващи детската площадка да имат достъп до центъра за катерене в въпросното заведение в столичния мол, тъй като при използването му съществува риск децата по време на игра да преминат безпрепятствено в залата за катерене.

Ще бъде издадена заповед за временно спиране предоставянето на услугата за периода, необходим за извършването на контрол, проверка и оценка на безопасността ѝ. В срок до 24 часа от доказване безопасността на услугата контролният орган ще се произнесе по наложената мярка за временно спиране предоставянето на услугата на пазара.

КЗП реши и да възложи на "Адвенчър Фасилити Консептс енд Мениджмънт" ООД да упълномощи служител от фирмата със специални познания, който да инструктира децата и да ги обезопасява с необходимите колани преди използването на стената за катерене.