Енергия от дървесинни остатъци. Или по-точно от ненужните остатъчни материали, които се получават при производството на хартия. Технология, родена в лабораториите на шведския университет Лунд.

Кристиян Хултеберг, специалист по инженерна химия заяви пред БНТ: Ето, започваме с този материал. Той е остатъчен продукт от производството на хартия. От него извличаме органичните елементи, тоест - лигнина. Следват различни етапи и филтрации, за да може да отговаря на специфичните изискванията при преработка.

Защо от дървесинни остатъци? Защото в Швеция има много. Но не става въпрос за безразборно изсичане за горите, а за използване на естествените материали, които се явяват ненужни за природата.

"В този случая технологията е много важна, защото тя позволява да се използват например клонки и корени от гората за производството на енергия", каза Кристиян Хултеберг.

Повече от 10 години Кристиян Хултеберг проучва как биогоривата могат да заменят фосилните.

Около производството на етанол има много противоречия и те са свързани със суровините, защото те могат да се използват за храна. Това не е нашата цел, затова ние използваме дървесина или по-точно остатъците от дървесина при производството на хартия, поясни Кристиян Хултеберг.

Професорът от университета в Лунд е решил да открие докъде се простират енергийните му възможности. Плановете му са, че от 2012 г. автомобилите в Швеция ще могат да зареждат от бензиностанциите гориво от растителни остатъци. Засега това гориво не може да измести бензина и дизела, защото е далеч от промишлената конкуренция. Само че алтернативата вече съществува и доказано работи. Въпрос на време и инвестиции е тя да премине от научно на пазарно ниво.