Областната дирекция по безопасност на храните - Пловдив спря работата на магазин с транжорна в Съединение. Собственикът на магазина, който притежава и ферма за едри преживни животни в града, е получил четири акта за установени административни нарушения в двата обекта.

Инспектори от областната дирекция са извършили внезапна проверка едновременно в магазина и кравефермата.

В регистрирания от него търговски обект с транжорна са установени храни с изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка, за част от храните не са представени документи за произход.

65 кг месни продукти са спрени от реализация и насочени за унищожаване.

Във фермата на същия собственик са констатирани няколко нарушения на Закона за ветеринарномедицинската дейност - липса на 38 броя паспорти за ЕПЖ, неизпълнение на наложено през месец октомври предписание, както и несъответствие между броя на животните, отбелязани в животновъдния дневник и системата ВетИС.

Изготвено е разпореждане за спиране дейността на обекта, като и през почивните дни екипи на ОДБХ ще проверяват дали то се спазва.