Очакваме ръстът на средствата за образование за 2020 г. да е над половин милиард лева спрямо тази година. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в коментар за очаквания бюджет за образованието за 2020 г.

Той уточни, че в бюджета за следващата година са заложени средства в размер на 360 милиона лева за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти. Това е повече от тазгодишното увеличение от 330 милиона лева за учителските заплати, но като процент вероятно увеличението на възнагражденията ще бъде малко по-малко от тези 20 процента, с които увеличихме заплатите на учителите през тази година, тъй като базата е по-висока, обясни министърът.

Отделно очакваме да бъдат заложени и средства за увеличение на заплатите на непедагогическия персонал в съответствие с общата политика за 10-процентно увеличение на възнагражденията, каза министър Вълчев.

Той добави, че очаква да бъдат заложени средства за увеличение на субсидиите на висшите училища и на БАН. Може би за първа година ще има и национални програми във висшето образование, с които да провокираме висшите училища да имат ефективни политики в определени области. Най-вероятно една от програмите ще бъде за педагогическото образование и водим разговори сега с висшите училища, съобщи министър Вълчев.

Той отбеляза, че вероятно ще има и целеви средства за модернизация на ученическите общежития през следващата година. Направиха се много инвестиции в училищната инфраструктура, но трябва да инвестираме и в училищните кабинети, и се надяваме, че ще има средства за обновяване на кабинетите в училищата. Необходимо е оборудване, което е свързано с промяна и с подобряване на методите на обучение, обясни министър Красимир Вълчев.

Увеличението на възнагражденията на учителите е заложено в т.нар. средносрочна бюджетна прогноза, която правителството прие през април, а през следващата седмица се очаква Министерството на финансите да представи за обсъждане проектобюджета за 2020 г. Той след това трябва да бъде приет от Министерския съвет, а срокът за приемането на бюджета е до 31 октомври, каза образователният министър.

По повод на четиригодишното увеличение на учителските заплати, министър Вълчев обобщи, че до "2021 г. ще се предоставят допълнително 1 милиард и 380 милиона лева спрямо 2017 г. за възнагражденията на педагогическите специалисти". Вече две години се предоставят по 330 милиона лева годишно за увеличението на учителските заплати и още две години ще се дават по още 360 милиона лева годишно допълнително. "По този начин за четири години, като съберем тези средства, се получава допълнително 1 милиард и 380 милиона лева за учителските заплати", обясни министър Вълчев.

Той участва в националната конференция "Европейските ценности в образованието в България", организирана от Синдиката на българските учители при КНСБ.