След встъпването в длъжност на служебното правителство, дни наред председателят на Патентното ведомство - Таня Найденова, не е посещавала работното си място, като пред колегите си е заявила, че е в чужбина, съобщиха от Министерството на икономиката и индустрията. 

 На 10 август от пресслужбата на служебния кабинет съобщиха, че със заповед на министър-председателя Гълъб Донев от длъжността председател на Патентно ведомство е освободена Таня Найденова и на поста е назначена проф. Владя Борисова, която преди беше на тази длъжност.

Справка от Министерството показва, че в този период тя не е имала нито подписано разрешение за използване на платен годишен отпуск, нито е била в командировка. Това на практика означава, че тя еднолично е взела решение да не се явява на служебното си място, с което е блокирала дейността на Патентното ведомство, посочват от министерството. Новият председател на Ведомството проф. Владя Борисова в момента е възложила анализ на състоянието на институцията. Към момента той показва, че за 2 месеца управление на Таня Найденова, общият брой на дните й в командировка са 16 или близо един календарен месец, ако се сметнат съботите и неделите. Общата стойност на тези командировки възлизат на 11 394 лв. Председателят на Патентното ведомство е надвишила полагащите й се разходи за командировки с близо 7 хил. лв. за този кратък период на управление (най-вероятно, за да се ползва най-висока класа на самолетни билети и хотелско настаняване).

Във ведомството е назначено лице, което е било освободено в миналото поради компроментирана експертиза, на което е възложено да ръководи дирекцията, занимаваща се с обществените поръчки. Една от първите подписани заповеди от Таня Найденова, като председател на Патентното ведомство, е била за освобождаване на главния секретар на институцията. Друга кадрова промяна е понижаването в длъжност на директор с над 10 години стаж, като държавен служител във ведомството.

От миналата седмица за председател на Патентно ведомство е назначена Владя Борисова, напомнят от министерството. Тя е един от най-младите професори в България. Експерт е към Световната организация за интелектуална собственост и вицепрезидент към работните органи на организацията. Има дългосрочни специализации по интелектуална собственост в Queen Mary Intellectual Property Research Institute of London и във Университета в Лил, Франция. Консултант на Международната търговска камара. Била е ръководител на катедра в УНСС, директор на Института по право, икономика и интелектуална собственост към СУ и преподава в Софийския университет "Свети Климент Охридски".

През 2021 г., е назначена за председател на Патентното ведомство. За около година и половина тя успява да покаже редица успехи в своята работа.

По-рано в понеделник досегашният директор - Таня Найденова, определи като незаконосъобразна, некоректна и неморална заповедта за уволнението й, предаде БТА.

Найденова каза, че тази заповед е издадена без уважение към институцията Патентно ведомство и без уважение към държавността в България.

"Аз не съм калинка", заяви уволненият председател на Патентното ведомство и посочи с факти, че има нужния опит и експертиза от 1997 г. Абсолютно ми е необяснимо това решение на служебния кабинет, на президента може би, защото аз подозирам, че оттам се диктуват нещата за връщането на госпожа Борисова отново на това място, коментира Найденова. Тя е разбрала за заповедта за уволнение по време на отпуск от секретарката си, която също е била в отпуск.

По думите на Найденова, проф. Владя Борисова никога не е била назначавана от редовен кабинет. Тя беше назначена отново от служебно правителството - на Стефан Янев, и сега отново се назначава от служебен кабинет, допълни Найденова и определи действията срещу нея като реваншистки.

"Аз съм председател на два месеца, назначена съм на 3 юни, без всякакво основание и мотиви и без някой да ме извика за тези два месеца, за да ми обяви, че не се справям с работата си или не съм достатъчно добра, за да мога да продължа да изпълнявам тези функции", коментира уволненият директор на Патентното ведомство.

От МИИ отбелязват постиженията на Патентното ведомство, въпреки които проф. Борисова била освободена преди 2 месеца.

Българското Патентно ведомство става първото ведомство, което е подписало споразумение за сътрудничество с European Communities Trade Mark Association (ECTA), изразяващо се обмен на информация и добри практики. В резултат на добрата си работа, ведомството бе поканено и се присъедини към мрежата на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) на национални ведомства за обмен на информация и услуги в полза на бизнеса.

България стана и една от 5-те държави в света, които получават възможността да са домакин, заедно с Европейската комисия, на срещата на високо равнище "IP Enforcement in 2023", се посочва в прессъобщението на Министерството. Досега срещите са провеждани само в Берлин, Париж, Лондон и Люксембург и това също е признание за активната работа на институцията под ръководството на проф. Борисова.

Внедрени са водещите европейски и световни практики в работата на Патентно ведомство, като се установи активно сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС); затвърди и разшири сътрудничеството си със Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) и Европейското патентно ведомство. Договорени са множество съвместни инициативи с международните организации от полза за бизнеса на малките и средни предприятия, индустриите, научноизследователските организации и другите заинтересовани страни. Ведомството обедини регистрите си с тези на АССГ за свързване в единна мрежа за обмен на решения на ПВ и съдебни решения в рамките на Европейската мрежа, изградена от СЕСИС- EUIPO IP case law search и много други.

Ведомството е активен партньор в междуинституционалното сътрудничество при изготвянето на националната иновационна екосистема с предоставянето на експертиза в областта на индустриалната собственост и свързаните с нея въпроси на технологичния трансфер. Възстанови се преустановената от преди няколко години традиция, датираща от 1881 за уважение към българските иноватори, изобретатели и селекционери за вписването им в Златната книга на Патентно ведомство на Република България и популяризирането на българската наука. Повиши се качеството на експертизата при изготвянето на експертизните решения. Значително намаля отмяната от съда на решенията на Ведомството приблизително с (10 на сто). Привлече се интереса на бизнеса към заявяване на обекти на индустриална собственост, поради присъединяването на Ведомството към различни програми за подпомагане и подобряването на комуникацията.

В периода на своето управление на институцията проф. Борисов нито веднъж не е била викана от предходния министър на икономиката и индустрията за обсъждане на приоритетите в работата на Патентното ведомство на Република България, се казва в съобщението. Сменена е без предизвестие и мотиви, като на нейно място е била назначена Таня Найденова - която до този момент е била член на Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания.

За да се осигури приемственост и надграждане на добрите резултати проф. Борисова отново поема ръководството на Патентното ведомство, посочват от ведомството. Връщайки се в институцията тя е амбицирана да надгради добрите инициативи и да работи за разширяване на международното сътрудничество, е казва в съобщението.