Как НАП ще отпише 20 милиарда лева вземания? Този въпрос разисква в "Студио Хъ" на 7/8 ТВ икономистът Пламен Данаилов. Ето и какво показват сметките, подредени по хронологичен път.

За да разберем един проблем, трябва да видим как се е породил. В края на 2009 в НАП се влива агенция Държавни Вземания.

Кадър: 7/8 ТВ

Към края на 2009-а НАП има да събира 11, 8 милиарда лева. През 2010-а стават 14,3 милиарда лева. С одитния доклад на сметната палата излиза следното:

2016 г. са отписани 10,3 мил. лева вземания, но цифрата като салдо в края на 2016-а е близо 30 милиарда лева, тоест, ако не бяха отписаните общо щяха да бъдат близо 40 милиарда вземанията на НАП към 2016-а.

За шест години това представлява 25, 5 нови милиарда лева, които НАП не е успяло да събере - по 4 милиарда и 250 милиона на година.

Ще дам един пример. Аз съм бил дълги години главен финансов директор на една голяма компания, ако излизах пред акционерите и казвах "уважаеми дами и господа, всяка година няма да можем да събираме от нашите клиенти между 20-25 процента вземанията си", ако аз го кажех това не на другия ден, на следващата минута нямаше да бъда финансов директор. Не искам да правя аналогия, но тя се налага от само себе си. Всички тези данни са от годишните доклади, които предоставя НАП.

Къде е финансовият министър? Той назначава директора на НАП. Цялата отговорност е негова. Последните две години НАП събират около 30 милиарда, но четири от тях стават непогасени и отиват в тази графа - несъбираеми.

Има обаче и сериозно разминаване между данните в това което дава Министерството на финансите и НАП като събрани приходи. Би трябвало да е едно и също, още повече, че НАП е част от МФ.

Според Евростат през 2018 данъците и осигуровките са 32,8 милиарда.

По данни на МФ данъци и осигуровки са - 32,4 милиарда.

А според НАП за 2018 са събрани - 30,3 милиарда.

Разликата между МФ и НАП е 2 милиарда!

Това е счетоводен трик - едното е на база начисления, а другото на база отчетено събиране. И накрая на годината се изхарчват едни 2 милиарда.

За външния дълг. Като абсолютни стойности дългът нараства. За последните7 -8 години дългът е нараснал с едни 20 милиарда лева. 2009 година е най-ниското съотношение дълг - БВП, оттогава насам все нараства.