През тази година ще се процедират отчуждителните процедури и ще бъде обявена обществена поръчка за инженеринг на участък от обходния път на Кърджали. Изграждането му ще започне през следващата година. Това каза в областния център днес зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който взе участие в дискусията "Европа в нашия дом."

Това е най-мащабният проект в областта не само заради размера на инвестицията, която ще е над 140 млн. лв., но и заради големия си обществен ефект. Околовръстният път ще изведе тежкия автомобилен трафик от града, което ще подобри чистотата на въздуха и ще намали шума, защото през летните месеци през Кърджали минават по 10 хил. автомобила на денонощие. Ще се съкрати значително и пътуването до Гърция.

15-километровото трасе ще бъде разделено на три отсечки. Строителството ще започне от третия участък като приоритетен, каза зам.-министър Нанков. Проектът предвижда изграждане на сложно инженерно съоръжение с 5 виадукта, естакада, мост над р. Арда с дължина около 1050 м, надлези и подлези при пресичания с ж.п. линия и републикански, общински и селскостопански пътища.

Само след няколко месеца още един важен пътен участък в област Кърджали ще придобие европейски вид. В ремонт са 32 км от пътя Момчилград-Крумовград-Ивайловград, които се рехабилитират с 20 млн. лв. Средствата са осигурени от бюджета на АПИ и програмата ИТЕРРЕГ V-А Гърция - България. Изпълнението на строително-монтажните работи е 46%.

Със средства от ОПРР 2007-2013 бяха обновени други 18 км. Така скоро жителите на региона ще могат да пътуват комфортно по 50 км от трасето.

Със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 предстои ремонт и на участък с дължина 26 км от пътя Кърджали - Мост - Манастир. В момента се провеждат обществените поръчки за избор на изпълнители за строителство и надзор. Ако няма обжалване на процедурите, рехабилитацията на отсечката може да започне през месец май, коментира Николай Нанков.

До две седмици може да започне ремонтът на 28 км от пътя Кърджали - Ардино. Планира се той да завърши през лятото.

Общо 32 млн. лв. от европейските фондове и националния бюджет се влагат в пътната инфраструктура в областта от 2017 г., посочи регионалният заместник-министър.

От голямо значение за Кърджали ще бъдат и предстоящите инвестиции в подобряване на ВиК мрежата по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Проектът е в размер на около 70 млн. лева, като са предвидени допълнителни средства за модернизация на Пречиствателна станция за питейни води "Енчец". В него са включени и обекти в Момчилград. Крайната дата за подаване на проектното предложение от страна на ВиК оператора е 23.04.2019 г. Инвестицията може да стартира още тази година като с нея ще се решат почти всички проблеми, свързани с ВиК инфраструктурата в областния център и в Момчилград, посочи Николай Нанков. Той допълни, че през тази година ще се финализира проектът за помпени станции в Кърджали, финансиран със средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В областта се извършват и сериозни инвестиции за подобряване на градската среда, образователната, здравната и социалната инфраструктура по ОПРР 2014-2020. По програмата са сключени 22 договора на стойност 51 млн. лв. С 16 млн. лв. ще бъдат модернизирани 8 образователни институции с капацитет близо 6000 ученици. По проекта на Министерството на здравеопазването ще се ремонтират всички спешни центрове в областта и ще бъдат доставени нови линейки. Проектите са с най-голяма видимост за хората и достигат до всеки един жител, каза зам.-министърът.

През тази година трябва да бъдат обновени оставащите за довършване многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност. В Българската банка за развитие са подадени заявления за финансиране от други 3500 сгради. Необходим е дебат за това как програмата да продължи, заяви зам.-министър Нанков. Механизмът за контрол и мониторинг по нея е засилен и създаденият за целта отдел в МРРБ е проверил изпълнените дейности по над 210 сгради.