Спадът в планираните приходи на Столичната община за първите четири месеца на годината е 90 млн. лв. спрямо същия период на миналата година, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова на виртуална сесия на Столичния общински съвет по време на обсъждането на актуализацията на бюджета на Столичната община, наложена заради кризата с COVID - 19.

СОС прие актуализация с 32 гласа "за", 17 - "против" и 11 "въздържали се". Срещу актуализацията гласуваха групата на БСП и част от Демократична България. Независимият общински съветник Борис Бонев се въздържа, както и част от групата на Демократична България.

Очакваме, че част от приходите, които в момента не събираме, да бъдат наваксани във втората половина на годината заради удължените срокове за плащане. Други, ще останат много по-ниски от тези, които сме планирали - основно данъка за възмездно придобиване на имущество и някои от таксите за услуги, посочи кметът.

Йорданка Фандъкова е предложила на СОС проект за актуализация на бюджета на Столичната община с три основни цели - да се гарантира финансовата стабилност на общината при намалените приходи; да се гарантират средствата за стратегическите обекти като метрото и участъци от вътрешния ринг и стратегически задачи - строителството на детски градини и училища; и третата цел - да се гарантира работата на най-засегнатите сектори като градския транспорт, социалните дейности, здравеопазването.

Според икономистите, с които се консултираме, е възможно спадът на приходите да продължи и през 2021 г., тъй като кризата ще има отражение върху икономическия живот на столицата по-дълго време, посочи кметът. Затова по думите й е много важно да се планира правилно и внимателно на всеки етап - така че да продължат инвестициите и да не се допусне дефицит.

Всички обичаме да казваме колко голям е бюджетът на Столична община, но винаги съм подчертавала, че той не е даденост. Финансовата стабилност на общината е ключът към развитието на града и искрено вярвам, че това се разбира от целия политически спектър.

Настоящата първа актуализация на бюджета е по-скоро оптимистична с планиран спад на приходите на годишна база в размер на 23.4 млн. лв. Залагаме спад от 12,1 млн. лв. на данъчните приходи. В това число - намаление на данъка от възмездно придобиване с 8 млн. лв., с 3,5 млн. лв. на данъка върху превозните средства,с 600 хил. лв. - на туристическия данък, посочи кметът. 11,3 млн. лв. е заложеното намаление на приходите от такси и други приходи. Най-съществен спад очакваме от таксата за детски градини и ясли - 3,9 млн. лв., 2,6 млн. лв. по-малко от такса "битови отпадъци", 1,4 млн. лв. спад от таксите за ползване на тротоарно право и пазари (това е и във връзка с решението на СОС за подпомагане на бизнеса с освобождаване от такси), 1,4 млн. лв. по-малко приходи от наеми и продажба на услуги и стоки и 2 млн. лв. по-малко от таксите за технически услуги.

Съгласно Закона за публичните финанси Столична община е длъжна да се придържа към балансирано бюджетно салдо. С настоящата актуализация кметът предлага и намаление на разходите със същия размер като намалението на приходите. С 12,8 млн. лв. намаляваме текущите разходи и с 13,3 млн. лв. - средствата в инвестиционната програма. Общото намаление на капиталовата програма спрямо вече гласуваната на този етап е малко под 3 процента.

Кметът подчерта, че това е консервативна прогноза за намаление на този етап от развитие на кризата. С тази актуализация се запазват всички планирани средства за стратегическите приоритети - метрото, транспортните връзки от вътрешния ринг, връзките с Околовръстния път, строителството на нови детски градини и ясли, средствата за чистота, инвестициите в общински болници и ДКЦ-а, както и издръжката на социалните услуги.