През първите три месеца на 2010 година ще имаме дефицити на месечна основа заради разплащания на стари задължения към бизнеса и по еврофондовете. Целта ни е от пролетта икономиката да тръгне нагоре както всички искаме и както сме прогнозирали. За февруари и март е рано да се каже, защото това е динамичен процес, но за месец януари вече имаме разчетите и очакванията и вървим по разчет от такъв дефицит, който е около 1 % от БВП. Разплащането на европейските фондове е много хубаво за икономиката, но също се брои като част от дефицита. Така сме изчислили, че до края на годината да го занулим, обясни министърът.

Финансовият министър заяви, че ще продължава да води политика, която е за доброто на България и на българската икономика в средносрочен и дългосрочен план, защото това е политиката, която ще донесе желаното намаление на данъчната тежест. Ако сега отпуснем средства, ще сме по-популярни политически и аз ще съм по-популярен като финансов министър, ако мога да раздам малко повече пари. Обаче след това ще имаме първо по-голяма инфлация вследствие на по-висок дефицит и второ – след известно време увеличаване на данъци.

Твърдо съм за намаляване на данъци в рамките на мандата, защото смятам, че това е най-добрият начин да се помогне на бизнеса, на икономиката и на създаването на нови работни места. Готов съм и досега го правя, и премиерът ме подкрепя твърдо – да водя такава политика, която е за доброто на България и на българската икономика в средносрочен и в дългосрочен план. Това в краткосрочен план обаче определено ни създава доста главоболия с колеги министри, с кметове, с различни съсловия, с почти всички. Това е цената да имаш добра средносрочна и дългосрочна политика. Убеден съм, че след няколко месеца - година, ако успеем да издържим и да пожънем успехите, хората ще са по-доволни. Но сега е трудно, каза министърът.