Вече можете да разчитате на още по-голяма финансова сигурност с новия дългосрочен депозит "Всичко е точно" от Българо-американска кредитна банка.

"Спестяванията са на Ваша сметка, застраховката е за наша сметка", казват от банката, подканяйки ни да се грижим не за това, което не можем да предвидим, а за това, което можем: своите спестявания.

Продуктът няма аналог на банковия пазар с предлаганата застраховка "Злополука", която получавате безплатно при откриване на депозита. Защо да се спрете именно на него в морето от предложения на банки?

Защото депозит "Всичко е точно" е различен от всички останали. С него спестявате дългосрочно на равни месечни вноски и в същото време осигурявате ефективна защита за себе си и близките си.

Сумата, която сте си поставили за цел да постигнете в края на избрания срок на договора е гарантирана - дори в случай на злополука. Така например, ако искате да спестите 50 000 лева., които да използвате за инвестиция в имот или за покупка на нов автомобил, то достигането на целта е сигурно, ако внасяте редовно месечните си вноски.

Валутата може да бъде лева или евро, а срокът на депозита 3, 5 или 7 години. Минималната сума на първоначалната и месечните вноски е 50 валутни единици. Лихвените проценти, в размер от 1.35%, 1.65% и 1.75%, са сред най-атрактивните, които можете да получите за своите спестявания, а олихвяването се случва на падежа на депозита.

Що се отнася до ключовото предимство на продукта - застраховката "Злополука", тя се предлага от ЗАД Алианц България ЖИВОТ АД, но застрахователната премия е изцяло за сметка на БАКБ. Стремежът ни да постигнем своята цел, като спестяваме на вноски, дългосрочно, вече е подкрепен от БАКБ с депозит "Всичко е точно".

Дългосрочен депозит "Всичко е точно" се предлага във всеки офис на БАКБ. Вижте цялата информация и пълните условия на продукта на www.bacb.bg