България е страната в ЕС с най-висок процент от население, което живее в риск от бедност и социално изключване, сочат данни от анализ на Евростат за ситуацията по този показател сред държавите-членки на ЕС през 2017 г. Средният показател за ЕС относно хората, които живеят в риск от бедност и социално изключване е 22,5 на сто. Анализът на Евростат е по повод днешния Международен ден за изкореняване на бедността, който се провежда всяка година на 17 октомври.

Въпреки тези негативни данни страната ни е регистрирала и спад от 6 процента за хората, които живеят в риск от бедност - през 2008 г. те са били 45 на сто, а през миналата година - 39 на сто, или 6 на сто по-малко, сочат данни от анализа.

Освен това броят на хората, които са живеели в риск от бедност и социално изключване е бил 2 млн. 767 хиляди през миналата година, при 3 млн. и 421 хиляди през 2008 г. или спад с около 650 000 души за 10-годишен период.

Статистиката на Евростат е подкрепена и с конкретни цифри - през 2008 г. годишният среден разполагаем доход на едно лице след социални трансфери е бил 4 247 лв, докато през 2017 г. сумата е достигнала 7 022 лв, или ръст от 2 770 лева, съобщи БТА.

Прагът на риск от бедност у нас при самотните хора е бил 2 548 лв, като достига до 4 213 лв. през миналата година, или ръст от 1 660 лева.

При домакинствата с две деца над 14 години прагът на бедност през 2008 г. е бил 5 351 лв, докато през миналата година достига 8 848 лв, или ръст от близо 3 500 лева.

Данните на Евростат показват още, че в ситуация на риск от бедност у нас са се намирали около 40 на сто от жените и 37 на сто от мъжете, които са били в социални затруднения.

Около 41 на сто от лицата, които са били в риск от бедност са били под 18-годишна възраст, а близо 50 процента - над 65 години.

Освен това работещите българи, които все пак са били в риск от бедност са били 23 на сто, докато безработните са били 74 процента от хората у нас в състояние на риск от бедност.

Снимка: Иван Григоров, Dir.bg

Най-нисък дял на хора в риск от бедност е регистриран в Чехия - едва 12 процента, отчита Евростат. Други страни с нисък процент население в риск от бедност са: Финландия и Норвегия - по 16 на сто, Словакия, Холандия, Словения, Франция, Дания и Швеция - по 17 процента и др.

В другия край на класацията с население с висок процент от риск от бедност са страни като България - 39 на сто, Румъния - 36 процента, Гърция - 35 процента, Литва, Латвия и Италия - с по около 30 процента и др.

Като цяло най-много хора, които са живели в риск от бедност през м.г., е регистриран в Италия - 17 млн. души, Германия - 15,5 млн., Испания - 12,2 млн. и Франция - 10,7 млн.

Най-висока е била летвата на годишния среден разполагаем доход за праг на бедност в Люксембург - 36 000 евро, като там самотно домакинство е имало праг за бедност от 39 000 евро, а домакинство с две деца - 45 000 евро.

Единствената страна в ЕС, която вместо увеличение регистрира намаление на годишния праг на бедност за 10-годишен период, е южната ни съседка Гърция - от 10 800 евро през 2008 г. - спад до 7 600 евро през 2017 г., отчита Евростат.

Според анализа на Евростат изкореняването на бедността е сред основните цели на Съюза. Подобна е и основната грижа за ООН, която стартира Третото десетилетие на ООН за борба с бедността (2018-2027), под надслов "Ускоряване на глобалното развитие действия за свят без бедност ".

Снимка:Shutterstock