С декларация в подкрепа на поправките в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСПК) и против евентуално вето на президента Румен Радев излязоха национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР).

"В преходните и заключителните разпоредби на закона се правят незначителни като обем, но много важни и изключително навременни изменения и допълнения на Закона за енергетиката. С тях, предвид новите правила за търговия на свободния пазар на електроенергия, се предотвратява вероятното преустановяване на дейност на значителен брой търговци на електроенергия и оттам - опасността от картелиране (вместо допълнително либерализиране) на пазара. От решаващо значение е поправките да влязат в сила преди лятната ваканция на парламента", пише в декларацията до председателя на парламента Цвета Караянчева. Декларацията е подписана от Радосвет Радев, изпълнителен председател на БСК и председател на АОБР.

Ето какво още гласи декларацията:

Със същия закон е внесена поправка на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с която се предвижда специфични задължения при приватизация да не могат да бъдат вменявани на купувача за повече от 5 г., като изрично се изключват от това ограничение задълженията за запазване на предмета на дейност, седалището, инвестициите и трудовата заетост. Именно тази поправка предизвиква значителен обществен интерес, включително призиви за президентско вето.

Призивът, който ние представителните на национално равнище организации на работодателите, отправяме към институциите е, когато планират своите дейности и взимат съответните решения във връзка с влизането в сила на въпросния закон, да се съобразят с необходимостта поправките в закона за енергетиката да влязат в сила час по-скоро. Противното би изложило на сериозен риск повечето търговци на електроенергия за прекратяване на дейността им с всички вредни последици от това за пазара на електроенергия, на който се търгува 70% от потребяваната електроенергия у нас.

Пълният текст на декларацията може да видите тук.