Наблюденията на Инспекцията по труда в Плевен показват, че повечето работодатели се съобразяват с изискванията. Под особено наблюдение са фирмите, в които работата се извършва на открито, казва директорът Борис Петков, цитиран от БНР.

Това са обикновено строителни фирми, които все още не са довършили нещо и нещо трябва да се направи, в сферата на комуналните услуги, ВиК, електрото, там трябва да се вземат мерки, по-честичко да се прибират на топло, да им се осигуряват топли напитки, топли облекла, обясни Петков.

В инспекцията до момента е получен само един сигнал.

Преди дни ГИТ напомни на работодателите, че са длъжни да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите от неблагоприятните климатични условия.

При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и оранжеви кодове за опасни метеорологични условия. Той трябва да прецени доколко тези неблагоприятни климатични условия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки.

Такива мерки могат да бъдат промяна на работното време, въвеждане на по-чести почивки, промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия.

Други мерки са осигуряване на подходящи лични предпазни средства или средства за колективна защита, на помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма, топли напитки и т.н.