Например през 2011 г. за Испания са заминали 500 ягодоберачки, тази година – над 1200, добави тя, цитирана от "Фокус".

Общо над 1400 българи са започнали работа в други европейски страни тази година по линията на мрежата EURES.
В EURES (EURopean Employment Services, европейски услуги по заетостта) членуват всички обществени служби за заетост в Европейския съюз, в това число и българската Агенция по заетостта.

По думите на Видинска по-младите, по-образованите и тези, които владеят чужди езици са най-мобилни и най-лесно намират работа в други страни.
Тази година най-много хора са заминали за временна работа в Испания и в Германия предимно от районите на страната с по-висока безработица.

Като цяло във всички европейски страни, без изключение, се търсят лекари и инженери. За да упражняват такива професии обаче, кандидатите трябва да владеят много добре чуждите езици, да минат през дългата процедура за признаване на дипломи.
В редица страни като Великобритания и Франция се изискват разрешения за работа.
За съжаление много често българите, които са работили и работят в други страни, не са упражнявали професиите си от години и работят на позиции, които изискват по-ниско образователно ниво, каза Видинска.

Профилът на хората, които заминават за работа в чужбина доста се променя, защото се повишават изискванията към кандидатите.
Например дори сезонните работници, които заминават за Дания, вече трябва да владеят добре английски език на комуникативно ниво.
По-рано те са заминавали за чужбина, без да говорят какъвто и да било чужд език. Освен това успяват да си намерят работа сами чрез специализирания сайт за търсене на работа в чужбина, което предполага компютърна грамотност, каза тя.
150 души са заминали за сезонна работа до шест месеца в ресторантите на „Макдоналдс” в Германия.

По думите й, доста българи заминават и остават да работят в други страни без съдействието на Агенцията по заетостта.
По данни на статистиката, официално в Испания пребивават 170 000 души заедно със семействата си, заминали преди десет и повече години.
Само студентите в Германия миналата година са били около 11 000.

Започналите работа чрез посредничеството на EURES през 2011 г. са около 450 българи. Най-много са срочните сезонни договори за работа в селското стопанство и туризма.

От началото на тази година Агенцията по заетостта е издала 357 разрешения за работа на граждани на трети страни в България.
Най-много разрешения за работа са издадени на граждани на САЩ
, Македония, Узбекистан. За 2011-а са издадени 596 такива разрешения, повечето от тях на граждани на Турция, Русия и Узбекистан.

Има тенденция най-много искания за издаване на разрешения за работа да са свързани с реализация на някои големи проекти, които се възлагат на чуждестранни подизпълнители, например строителство на магистрали.

Националната комисия за борба с трафика на хора прикани тези, които заминават на работа в чужбина, да бъдат внимателни.
Проучете агенцията, чрез която заминавате, както и фирмата, университета или работодателя, при когото отивате, съветват от комисията. Списък с лицензираните трудови посредници има на сайта на Агенцията по заетостта.