Комисията по наблюдение на Оперативна програма "Околна среда" към Министерство на околната среда и водите е констатирала, че в нея има огромни пропуски, а голяма част от средствата са на път да останат неусвоени. Това става ясно от сигнал към Dir.bg, в който са описани в процентни отношения кои проекти ще останат неизпълнени.

Програмата разполага с огромен ресурс от средства - 3.5 млрд. лв. за периода от 2014 г. до 2023 г.

След 6 години от началото на стартирането на Оперативна програма "Околна среда" тя е с най-ниска усвояемост сред всички инфраструктурни програми - под 30%.

Проблемът с безводието в Перник е само един от примерите за лошото изпълнение на програмата. А перспективите за изпълнението през следващите 3 години изглеждат още по-мрачни.

През април ръководството на програмата предприе мерки, но не за да спаси заложените инвестиции, а за да се отърве от ресурса в проблемните области.

Какво се губи?

Първата огромна загуба на средства е в сферата на Биоразнообразието.

Очаква се около 50 млн. лв. в областта да не се усвоят, което е около 26% от финансовия ресурс по тази ос, а парите да се прехвърлят в мерки за спасяване на икономическите последици, причинени от кризата с коронавируса.

Част от този ресурс, така или иначе, беше обречен, тъй като беше предназначен за местните инициативни групи, които не се възползваха от него поради невъзможните изисквания на програмата. Все пак обаче буди недоумение размахът, с който програмата освобождава близо 30% от средствата.

Втората ос е водният сектор - с проблеми, нерешени от години.

Ръководството на програмата е изготвило финансова прогноза по експертна оценка, според която близо 500 млн. лв. в областта на водния сектор ще останат неусвоени, което е над 20% от тази ос. В анализ управляващият орган признава, че голяма част от инфраструктурните проекти няма се реализират до 2023 г. В същия анализ се посочва, че ръководството има намерение да се реализират икономии в размер на 70 млн. евро във водния сектор от обществени поръчки и финансови корекции по проектите.

Т. нар "икономии" от финансови корекции означават, че ще се харчат парите на българските данъкоплатци, вместо тези на програмата поради слабото й управление.

"Така небрежно и неусетно десетки милиона лева на българските данъкоплатци отиват в покриване на загуби от една лошо планирана и управлявана програма, вместо да се инвестират в недофинансирани сектори като здравеопазване и социални услуги", се посочва в сигнала до Dir.bg.

На трето място са проблемите с отпадъците. Очаква се да остане и неусвоен ресурс в сектора на отпадъците и укрепване на свлачища, а единствената област, в която програмата е отличник, е подобряване качеството на въздуха.

И там обаче прозира стремеж за бързо влагане на ресурс от почти 500 млн. лв. от водния сектор в закупуване на еко транспортни средства.

За разлика от инфраструктурните проекти закупуването им ще стане в пъти по-бързо и лесно и програмата ще се увенчае с пирова победа за сметка на сериозни проблеми във водния сектор.

Това ще завещае водни проблеми със загуба на вода в невъобразими обеми - над 80%, замърсявания на водни тела и подпочвени води поради липса на канализация и липса на пречиствателни съоръжения. Закупуването с половин милиард лева на тролеи от чужди компании няма да подкрепи по никакъв начин българската икономика, какъвто ефект би се наблюдавал при строителните обекти.

Остава въпросът, дали ресурс от близо 3.5 млрд. лв. е в правилни ръце и трябва ли да се чака втори случай като в Перник, за да ни сигнализира за системните проблеми по отношение на програма "Околна среда" в екоминистерството.

Още на 15 юни от Dir.bg обърнахме сигнала към Министерство на околната среда и водите под формата на официално зададени въпроси. Докато коректно изчаквахме обещания бърз отговор, който така и не дойде, днес на сайта на ведомството беше публикуване информация за това колко е "успешна" програмата - вижте тук.

Освен статистиката за програма "Околна среда", очакваме официалните отговори на зададените от нас въпроси от МОСВ с министър Емил Димитров до края на деня, които също ще бъдат публикувани.