Утвърдената от регулатора цена на природния газ е с 29,64% по-висока от досегашната цена за І-то тримесечие на 2017 г. поради поскъпването на цените на алтернативните горива на международните пазари през последните 9 месеца и по-високия курс на американския долар, аргументира се Комисията за енергийно и водно регулиране.

Председателят на Асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев обясни преди няколко дни, че при положение че разходите за природен газ в топлофикационните дружества са 60-70% от общите, това означава поне с 18-20% промяна нагоре на цените на топлинната енергия и съответно на комбинираната електрическа.

Ще се стигне и до поскъпване на тока, допълни го председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски. По мнението му цената на електроенергията, която ще се произвежда от топлофикациите, влиза в таксата "задължение към обществото", която също се очаква да се повиши.

След направени изчисления съгласно прилагания ценови модел, утвърдената цена на природния газ за ІІ-то тримесечие на 2017 г. за крайни снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 363,26 лв./1000 куб. м. или 39.04 лв. на MWh, без акциз и ДДС, пише в решението на КЕВР.

В цената не е включена цена за пренос през газопреносната мрежа, допълва регулаторът.

Комисията не регулира цената на природния газ, получаваме заявлението и търсим съответствие с наредбата за регулиране на цените на природния газ и с договора между „Булгаргаз“ и „Газпромекспорт“, оправда се неотдавна шефът на КЕВР Иван Иванов.

Той обеща на 1 юли КЕВР да излезе с ново ценово решение след регулаторен преглед на всички енергийни дружества, в което да бъде отразена промяната на цената на природния газ.

Аргументите на Иванов са, че сигурно ще имаме ясен срок, който ще ни бъде даден за предоговаряне на условията за доставка с „Газпром“ и премахване на клаузите, които правят зависима цената на природния газ от петролните деривати мазут и газьол.

Иван Иванов уточни, че цената на петрола е намаляла с около 5 долара от 7-8 март, намалял е и курсът на долара, но тези намаления не могат да бъдат отчетени в това решение за цената на природния газ, тъй като отчетите са до 1 март.