Министърът на туризма Николина Ангелкова разпореди да бъде понижена категорията на емблематчиения 4-звезден Гранд хотел "Рига" в Русе, след като екип на Министерството на туризма извърши проверка, съобщиха от ведомството. Инспекцията бе предприета, след като родители на деца от столично училище, отишли на екскурзия в Русе, се оплакаха от мизерията, лошата хигиена и услуги в "Рига", които не отговарят на категорията на хотела.

Експертният екип на министерството е установил, че стаите в хотела от 11-ия етаж нагоре не отговарят на нито една от категориите, които са определени в Закона за туризма. По тази причина веднага се стартира принудителна административна мярка за понижаване на звездите. Законът за туризма предвижда и финансова санкция за хотелиера в размер от 200 до 1000 лв. и от 1000 до 3000 лв. за юридически лица.

Поискано е етажите, които не отговарят на изискванията на Закона, веднага да бъдат запечатани. Ще бъде потърсено съдействие от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и за принудително запечатване на етажите, които не съответстват на категоризацията на мястото за настаняване. Очаква се това да бъде извършено до 3 май.

Министерството на туризма има правомощия да следи за спазването на Закона за туризма. При всички проверки на място се следи за стриктното спазване на нормативните разпоредби. При установяване на нарушения Министерството на туризма предприема всички законови мерки за отстраняване на несъответствията съобразно с изискванията на Закона за туризма, допълниха от ведомството.